menu
close_24px
Faglig innhold

Start IT 

Start IT er inngansstudiet for alle enten man er ordinær deltager, privatist eller er student ved GET Academy fagskole. På Start IT får du utfordret deg selv på flere kodespråk. Hovedfokuset er å lære seg HTML, CSS, JavaScript og C#. Start IT varer i 20 uker.  I tillegg lærer du nøkkelkompetanser. 

IT-utvikling

Emne 1: Grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside
 • HTML og CSS
 • Strukturert programmering i JavaScript
 • Design patternet model-view-controller
 • Enhetstesting
Emne 2: IT-utvikling, prosesser og metodikk
 • Systemutviklingsmetodikk
 • Utviklingsprosessen
 • Prototypiering av skjermbilder
 • Datamodellering ved hjelp av objekter
 • Case-oppgave med mye praktisk programmering
Emne 3: C# og objektorientert programmering
 • Introduksjon til C# - sterk typing og kompilering
 • Input/output
 • Exceptions
 • Objektorientert programmering
  • Klasser
  • Innkapsling
  • Arv
  • Interface
  • Single Responsibility Principle
  • Dependency Inversion Principle
 • Generics
 • LINQ
 • Enhetstesting og mocking
 •  

Pensum 

Emne 1 Grunnleggende programmering i JavaScript ; “Koding for alle i JavaScript” av Terje Kolderup. Den kan kjøpes som papirbok her (albris.com) og som e-bok her (allvit.no). Den er også tilgjengelig via biblioteket. 

Emne 2 IT-utvikling, prosesser og metodikk bruker vi boken “Agile!” av Bertrand Meyer. Den kan kjøpes her (albris.com)

I Emne 3 C# og objektorientert programmering bruker vi boken “Beginning C# and .NET – 2021 Edition” av Benjamin Perkins og Jon D. Reid.Den kan kjøpes her (albris.com)

Nøkkelkompetanser 

Etter informasjonsteknologiens inntog i samfunnet vårt, betyr det at vi i sterkere grad må fokusere på å utvikle kompetanser for å møte kravene fra et arbeidsliv i full endring. Disse kompetansene kaller vi “Nøkkelkompetanser” og de står sentralt hos GET Academy, både som enkeltstående fag, men i høy grad gjennomsyrer det også læringsprosessen i IT-faget.

Gjennom utdanningen vil du også jobbe hardt med deg selv. Gjennom vår pedagogiske modell får du kunnskap om og trener opp ferdigheter innen en rekke emner i det vi kaller nøkkelkompetanser. Det er tre hovedområder: 

 • Læring og tenkning - eks: læringsstrategier, problemløsning, kritisk tenkning
 • Samarbeid og kommunikasjon - eks: aktiv lytting, sosial kompetanse, psykologisk trygghet
 • Selvledelse og refleksjon - eks: vaner, motivasjon, growth mindset

 

Overview
Lærer Linn, Marie, Joakim, Eskil og Terje
Veileder Anita og Benjamin
Oppmøte Digitalt 5 dager per uke
Tid 09-15
Varighet 20 uker (eks. ferie)
Sted Discord
30 studiepoeng

Fagskolen GET Academy 

Fagskolen ved GET Academy er et tilbud til en høyere yrkesrettet utdanning over 20 uker som bygger på videregående opplæring (fagbrev enten i IKT-servicefaget, IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker) eller tilsvarende realkompetanse.