menu
close_24px
Start IT Fagskole

Fagskole innen IT-utvikling

Fagskolen er et tilbud til en høyere yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Bli IT-utvikler og få 30 studiepoeng

Utdanningen heter "Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling" og gir 30 studiepoeng. Vi har ulike krav for å komme inn på fagskolen. 

Enten en av følgende kombinasjoner fra videregående skole
 • Fagbrev enten i IKT-servicefaget eller IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker
 • VG1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, VG2 informasjonsteknologi + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
 • VG1 elektro og datateknologi, VG2 Datateknologi og elektronikk + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
 • VG1 Salg, service og reiseliv, VG2 IKT-Servicefag + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Studiespesialiserende med Informasjonsteknologi 1
Eller 23 år eller eldre med IT-erfaring

Du kan søke hos oss hvis du har litt erfaring fra IT fra før, tilsvarende en av kombinasjonene fra videregående skole nevnt over. Det kan være fra annen utdanning, lønnet arbeid, ulønnet arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Kanskje du ønsker å ta steget fra IT-drift/support til IT-utvikler?

Usikker på om du oppfyller kravene? 

Er du i tvil på om du oppfyller kravene for å bli student på fagskolen  - ikke nøl med å ta kontakt med  Terje Kolderup, ansvarlig  for fagskolen. 

Søk opptak til fagskolen

Hva koster studiet

Finansiering av fagskolen 

For høsten 2024 koster "Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling” 3 000 kr, for et begrenset antall plasser - takket være driftsstøtte fra Vestfold fylkeskommune. Utdanningen gir rett til støtte fra Lånekassen. Logg inn lånekassens nettsider og velg utdanningsinstitusjonen "Fagskolen GET Academy AS".

Terje Kolderup IT fagskole

Faglig innhold på fagskolen 

Emne 1: Grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside
 • HTML og CSS
 • Strukturert programmering i JavaScript
 • Design patternet model-view-controller
 • Enhetstesting
Emne 2: IT-utvikling, prosesser og metodikk
 • Systemutviklingsmetodikk
 • Utviklingsprosessen
 • Prototypiering av skjermbilder
 • Datamodellering ved hjelp av objekter
 • Case-oppgave med mye praktisk programmering
Emne 3: C# og objektorientert programmering

  • Introduksjon til C# - sterk typing og kompilering
  • Input/output
  • Exceptions
  • Objektorientert programmering
   • Klasser
   • Innkapsling
   • Arv
   • Interface
   • Single Responsibility Principle
   • Dependency Inversion Principle
  • Generics
  • LINQ
  • Enhetstesting og mocking

Pensumlitteratur 

Emne 1: “Koding for alle i JavaScript” av Terje Kolderup 
Emne 2: “Agile!” av Bertrand Meyer
Emne 3: "Beginning C# and .NET” av Benjamin Perkins og Jon D. Reid

Slik foregår IT-opplæringen på fagskolen 

Vår pedagogikk er “learning by doing”. Å lage noe og skaffe seg nye ferdigheter oppleves givende for studentene og gir mestringsfølelse og forsterket motivasjon for ytterligere innsats. I tillegg tror vi det er lettere å tilegne seg kunnskap og forståelse når man har noe erfaring med å gjøre først. Vi er ikke redd for å gi studentene vanskelig oppgaver og vanskelige konsepter. De vinner på å trene på å stå i og takle det vanskelige - i kombinasjon med å lære hvordan man gjør nettopp det gjennom nøkkelkompetansefaget. 

IT-undervisning

Vi leverer såkalt blended learning. Det vil si at studentene får tilgang til en nettportal med læringsmoduler for hvert emne. Disse består av videoforelesninger og -demonstrasjoner, eksempelkode, oppgaver og løsningsforlag. I tillegg følger vi opp studentene en-til-en, i team og i større grupper. 

Kjernetiden er kl. 9 - 15, mandag - fredag, men vi er helt klare overfor studentene om at det trengs mer innsats enn disse timene.  Rammen for de fleste dagene er oppstart med chorei og input om nøkkelkompetansefaget. Så diskusjonsoppgaver rundt dagens tema i team. Lærerne varierer hvilke team de besøker og er innom alle teamene i løpet av uka. Dagen avsluttes i team hvor man går gjennom hva som ble gjort, hva som er planen videre - og hvilke hindringer man eventuelt opplever. I tillegg skriver studentene daglig refleksjonslogg.

“Live” undervisning er to ganger per uke a 1,5 time. I tillegg organiseres parprogrammering, ukentlig teamoppgave, en-til-en oppfølging med lærer og student, samt mye egenarbeid i team - det vil si at man sitter med mikrofon og kamera skrudd av i en discord lydgruppe, men at man kan skru på mikrofonen og be de andre om hjelp når som helst.

Arbeidskrav og eksamen

Hvert emne har en obligatorisk oppgave hvor du skal levere både kode og en tekst på 600 ord. Dette er samtidig eksamen for emnet. På hver av disse tre innleveringene får du karakteren "bestått" eller "ikke bestått". Du kan forsøke flere ganger. For å få "bestått" på hele kurset må du ha fått "bestått" på hver av disse tre. 

Nøkkelkompetanser

Gjennom utdanningen vil du også jobbe hardt med deg selv. Gjennom vår pedagogiske modell får du kunnskap om og trener opp ferdigheter innen en rekke emner i det vi kaller nøkkelkompetanser. Det er tre hovedområder: 

 1. Læring og tenkning - eks: læringsstrategier, problemløsning, kritisk tenkning
 2. Samarbeid og kommunikasjon - eks: aktiv lytting, sosial kompetanse, psykologisk trygghet
 3. Selvledelse og refleksjon - eks: vaner, motivasjon, growth mindset