menu
close_24px
IT er veien til fremtiden

IT-utvikling på GET Academy 

Vår pedagogikk er “learning by doing”. Å lage noe og skaffe seg nye ferdigheter oppleves givende for studentene og gir mestringsfølelse og forsterket motivasjon for ytterligere innsats. I tillegg tror vi det er lettere å tilegne seg kunnskap og forståelse når man har noe erfaring med å gjøre først. 

Hva er IT-utvikling? 

IT-utviklerfaget handler om å utvikle og vedlikeholde programvare og teknologiske systemer. Dette inkluderer alt fra å skrive koden som gjør at et program fungerer, til testing og feilsøking. IT-utviklere jobber med mange forskjellige typer teknologier, som for eksempel webutvikling, mobilapputvikling, databaser og maskinlæring. IT-utviklere kan jobbe med å utvikle alt fra små interne systemer til store nettsteder og apper som brukes av millioner av mennesker. De kan jobbe i et bredt spekter av bransjer, fra finans og e-handel til helsevesenet og underholdning.

Det er flere forskjellige programmeringsspråk som brukes i IT-utvikling, som for eksempel Java, Python, C# og JavaScript. Selv om språkene er ulike, er de grunnleggende prinsippene i strukturert, objektorientert og funksjonell programmering de samme på tvers av språkene. IT-utviklere må også være komfortable med å jobbe med en lang rekke verktøy, for eksempel for versjonsstyring av kildekode og for å bygge og distribuere programvare.

Filosofi 

Vår pedagogikk er “learning by doing”. Å lage noe og skaffe seg nye ferdigheter oppleves givende for studentene og gir mestringsfølelse og forsterket motivasjon for ytterligere innsats. I tillegg tror vi det er lettere å tilegne seg kunnskap og forståelse når man har noe erfaring med å gjøre først. 

Vi er ikke redd for å gi studentene vanskelig oppgaver og vanskelige konsepter. De vinner på å trene på å stå i og takle det vanskelige - i kombinasjon med å lære hvordan man gjør nettopp det gjennom nøkkelkompetansefaget. 

Utdanningsmodell

Start IT består av tre emner på henholdsvis 7, 6 og 7 uker - til sammen 20 uker. Kort oppsummert handler emne 1 om å lære å programmere. Emne 2 handler om å få erfaring med å bruke det man har lært i emne 1, samt metodikk, prosess og samarbeid i team. Emne 3 handler om objektorientert programmering som en forberedelse til backend og fullstack. 

Gjennomføring

  • Emne 1 krever ingen forkunnskaper og handler om å lære grunnleggende strukturert programmering. Vi går gjennom variabler, operatorer, funksjoner, if-setninger, løkker, lister og objekter. Vi bruker JavaScript og programmerer på en nettside, så grunnleggende HTML og CSS er også en del av pensum. I tillegg lærer studentene om design mønsteret model-view-controller og om enhetstesting. 

  • Emne 2 handler om en større case-oppgave hvor studentene lager en funksjonell prototype i team. Første uke lærer de om og trener på prosessen de skal bruke. Den består av kundemøte, oppsummere i tekst (og få tilbakemelding av kunde), tegne utkast til skjermbilder (og få tilbakemelding av kunde), lage en modell (og så tilbakemelding fra lærerne), implementere ferdig så langt man kommer. Studentene har regelmessig kontakt med kunden og sjekker at de er på riktig vei. Resten av ukene går til team-prosjektet. De møter en kunde med sine behov og skal foreslå og implementere en løsning. For fagskolestudentene har vi et obligatorisk pensum i smidig (agile) metodikk, mens ordinær-kurset har dette som frivillig. Emne 2 handler om å få erfaring med teamarbeid - og erfaring med å bruke det man har lært i emne 1, så det setter seg ordentlig og vi kan bygge videre på det i emne 3. Kodefaglig sett er fokus på modellering og model-view-controller. 

Etter emne 1 og 2 kan studentene lage en frontend i form av en single page application. De gjør dette uten noe rammeverk, men de lærer seg å programmere via en modell, hvilket gjør det lett å sette seg inn i SPA-rammeverk som React, Angular og Vue. 

  • I emne 3 går vi over til C# og objektorientert programmering. Fokuset er på klasser og innkapsling, men i tillegg går vi gjennom arv og interface og ser to av SOLID-prinsippene: Single Responsibility Principle of Dependency Inversion Principle. En typisk tech stack i våre bedrifter er web frontend med et JavaScript-rammeverk, backend med C# og ASP.NET og en SQL-database. For å kunne lære seg å lage backend med ASP.NET eller tilsvarende rammeverk i andre sterkt typede språk, så er det vanskelige ofte å lære seg god objektorientert programmering. Dette er tanken bak emne 3. På slutten av emne 3 er de klare for bonuspensum om backend og fullstack. Hovedfokus er på DRY (Don’t Repeat Yourself) og Single Responsibility Principle, men vi går også  gjennom interface og Dependency Inversion Principle som en forberedelse på clean / onion arkitektur. 

Se studiets faglige innhold her

Nøkkelkompetanser

Tanken er å hjelpe studentene over det vi tenker er de tyngste kneikene. Selvsagt lærer vi bort ting vi mener er viktige, men det er et annet viktig poeng her i tillegg. Som IT-utvikler må du klare å stå i ordentlig vanskelige ting. Hos oss gir vi studentene nettopp det  helt fra start, og så hjelper vi dem ta seg litt videre hver dag - både ved å hjelpe dem konkret med koden, men også gjennom nøkkelkompetansefaget hjelper vi dem forbedre egen tenkning og læring; vi jobber med samarbeid og kommunikasjon - og vi hjelper dem å lede seg selv fremover. 

lLes mer om nøkkelkompetanser her 

Undervisningsformer

Vi leverer såkalt blended learning. Det vil si at studentene får tilgang til en nettportal med læringsmoduler for hvert emne. Disse består av videoforelesninger og -demonstrasjoner, eksempelkode, oppgaver og løsningsforlag. I tillegg følger vi opp studentene en-til-en, i team og i større grupper. 

Kjernetiden er kl. 9 - 15, mandag - fredag, men vi er helt klare overfor studentene om at det trengs mer innsats enn disse timene. 

Rammen for de fleste dagene er oppstart med chorei og input om nøkkelkompetansefaget. Så diskusjonsoppgaver rundt dagens tema i team. Lærerne varierer hvilke team de besøker og er innom alle teamene i løpet av uka. Dagen avsluttes i team hvor man går gjennom hva som ble gjort, hva som er planen videre - og hvilke hindringer man eventuelt opplever. I tillegg skriver studentene daglig refleksjonslogg.

“Live” undervisning er to ganger per uke a 1,5 time. I tillegg organiseres parprogrammering, ukentlig teamoppgave, en-til-en oppfølging med lærer og student, samt mye egenarbeid i team - det vil si at man sitter med mikrofon og kamera skrudd av i en discord lydgruppe, men at man kan skru på mikrofonen og be de andre om hjelp når som helst. 

Vi har også bøker (papir og ebok) som dekker pensum, så det er også en læringsaktivitet å lese - men ikke alle studentene våre er glad i bøker. 

Framtidens yrke 

Etter hvert som teknologien utvikler seg, er det viktig for IT-utviklere å holde seg oppdatert på de nyeste teknologiene og metodene for å kunne jobbe effektivt. Dette kan innebære å delta på kurs og konferanser, eller å lære selv gjennom å eksperimentere med nye verktøy og teknologier. Som IT-utvikler kan man forvente å ha et godt lønnsnivå og gode karrieremuligheter, da det er et stor etterspørsel etter kvalifiserte IT-utviklere i mange bransjer. Å bli IT-utvikler krever ofte en utdannelse innen informatikk eller en relatert fagretning, samt erfaring med å skrive kode og jobbe med teknologi.

 

Design uten navn (13)

Har du spørsmål om IT- utviklerfaget?

Ta kontakt med Terje Kolderup, hovedlærer for IT-utviklerfaget på GET Academy. Terje Kolderup har en master i informatikk fra Universitetet i Oslo, samt ettårig praktisk pedagogisk utdanning.Han har jobbet som IT-utvikler, prosjektleder, IT-arkitekt, lærer og gründer.