menu
close_24px
Dette er GET Academy

En unik og nytenkende digital IT-skole

Visjonen vår er å bidra til å redusere utenforskap ved å tilby unge IT-talenter livsendrende karrieremuligheter.

En livsendrende skole 

GET Academy kom inn i IT-markedet som et frisk pust i 2016. Siden den gang har vi befestet posisjonen som en unik og nytenkende digital IT-skole og sosial entreprenør. Visjonen vår er å bidra til å redusere utenforskap ved å tilby unge IT-talenter livsendrende karrieremuligheter. Fundamentert i verdiene trygghet, mangfold og vekst utdanner vi programmerere uavhengig av bakgrunn. Samtidig, og i tett samarbeid med næringslivet, gir vi bedrifter enklere og tryggere tilgang til skreddersydd IT-kompetanse. Bedrifter som tilbyr studentene våre praksisplass, får gode og lojale medarbeidere tilpasset bedriftens behov. 8 av 10 som er i praksis blir ansatt. GET Academy har en styrkebasert og mestringsorientert utdanning for unge mennesker som ønsker en alternativ og raskere vei inn i arbeidslivet. Studiet vektlegger innsats og vilje til å forbedre seg vel så mye som rask faglig progresjon. Positiv livsendring og personlig utvikling går med andre ord hånd i hånd med den IT-faglige utdanningen.

Filosofien vår er at tenning, motivasjon og vekstorientert tankesett (growth mindset) kombinert med styrkebasert tilnærming til læringen, er det som skal til for å lykkes både i arbeids- og privatlivet. Derfor underviser vi også i nøkkelkompetanser, det vil si livsverktøy og ferdigheter som gir retning, mål og mening i den enkeltes liv. Etter endt utdanning hos GET Academy vil GET-utvikleren være en selvgående håndverker som i tillegg til programmering tilpasset bedriftens behov, er opplært i kreativ tenkning og samarbeid.

En sosial entreprenør

Det er stor mangel på IT-kompetanse i Norge i dag. Allerede i 2030 vil det være manko på 40.000 personer med teknologikompetanse. Til tross for dette ble antall studieplasser innen IT-fag redusert i 2023. Gjennom bærekraftig sosialt entreprenørskap bidrar GET Academy til å tette dette gapet.

Noe av løsningen er å se ressursene i de uslepne diamantene i utenforskapet. Hver tiende person i alderen 25–29 år er verken i jobb eller under utdanning. Det representerer en betydelig samfunnsutfordring. I denne gruppen er imidlertid IT-kompetansen høy, og mange har god sans for logisk tenkning og interesse for IT-faget. NAV har beregnet at rundt 100 000 av de som står utenfor arbeidslivet, kan arbeide.

At disse unge menneskene blir introdusert til meningsfull sysselsetting og verdiskaping, er viktig både for samfunnet og for den enkelte.

Gjennom innovative tilnærminger og forretningsmodeller gir GET Academy unge mennesker faglig og personlig kompetanse som ruster dem for arbeidslivet.

Sammen med vår investor Ferd Sosiale Entreprenører jobber vi med å etablere et godt system for å måle den sosiale effekten. For GET Academy som sosial entreprenør er nettopp det å skape sosiale resultater en kjerneaktivitet. Med metoden Impact Measurement & Management (IMM) måler vi de sosiale resultatene i tillegg til at vi også styrer etter dem for å kunne ta gode strategiske beslutninger som ytterligere styrker den sosiale effekten av arbeidet vårt.

Vår historie 

Det startet med en hypotese om at gamere har smarte lærings- og problemløsningsstrategier. Med utgangspunkt i denne hypotesen kom tanken om å starte en IT-skole basert på noen av de samme ideene. Følgelig ble GET Academy, en uavhengig skole for IT-utviklere, startet av de tre gründerne Eskil Domben, Terje Kolderup og Geir Sollid. Eskil og Geir hadde jobbet med å fremme nøkkelkompetanser i den offentlige skolen, mens Terje hadde erfaring både som IT-utvikler og lærer.

Denne kompetansen og erfaringer har de tatt med seg inn i GET Academys visjon:

Å bidra til å redusere utenforskap ved å gi livsendrende karrieremuligheter til unge IT-talenter.

Alle de tre gründerne brenner for at det finnes flere måter å drive skole på enn den offentlige. I tillegg til å gi IT-interesserte unge mulighet for utdanning og jobb, ønsker de på sikt å inspirere til endring også i det offentlige skolesystemet.

 

 

Vår lederstjerne

Misjon 

Vi vil bidra til å innovere norsk utdanning gjennom styrke- og ferdighetsbasert tilnærming i undervisningen

 

Vår verktøykasse

Verdier 

Våre verdier er trygghet, mangfold og vekst

 

 

GET gründerne