menu
close_24px
Start IT

Første steg på veien mot IT-utvikler

GET Academy er skolen for deg som brenner for å bli IT-utvikler og som samtidig ønsker å finne mål og retning i livet. Vi krever ikke studiekompetanse og vi har heller ikke eksamen. Du får tett oppfølging fra både veiledere og kodelærere gjennom hele studiet.

Ledige studieplasser

Norges råeste IT-utdanning 

 • Start IT er innangstudie for alle som vil bli IT-utviklere.
 • Varighet 20 uker
 • Studiet har ingen formelle opptakskrav.
 • Start IT koster 55 000, og kan lånekassefinansieres.
 • Består du Start IT, kan du uten kostnad,  søke deg videre i GET Academy-skolen til GET Prepered og deretter til GET IT praksis i bedrift.

Digital undervisning med samlinger i Oslo

All undervisning foregår digitalt via Discord og Google Meet fulltid mandag til fredag fra kl 9-15. Du
kan studere fra hvor du vil i landet. Vi håper å kunne ha noen fysiske samlinger i Oslo til høsten for studentene som bor på Østlandet. Mer informasjon om dette kommer ved studiestart. 

Faglig innhold

Start IT består av 3 moduler, i tillegg til fag i nøkkelkompetanser. Nøkkelkompetanser hva en arbeidsgiver ser etter i en ansatt utover selve fagkompetansen. 

Emne 1: Grunnleggende programmering
 • Vi går gjennom variabler, operatorer, funksjoner, if-setninger, løkker, lister og objekter. Vi bruker JavaScript og programmerer på en nettside. Grunnleggende HTML og CSS er også en del av pensum. I tillegg lærer studentene om designmønsteret model-view-controller (MVC) og enhetstesting.
 • Pensum: “Koding for alle i JavaScript” av Terje Kolderup. 
Emne 2: IT-utvikling
 • Med utgangspunkt i en større case-oppgave lager studentene en funksjonell prototype i team. Første uke lærer de om og trener på prosessen de skal bruke. Den består av kundemøte, oppsummere i tekst (og få tilbakemelding av kunde), tegne utkast til skjermbilder (og få tilbakemelding av kunde), lage en modell (og få tilbakemelding fra lærerne), implementere prototypen så langt som mulig.
 • De øvrige ukene under emne 2 går med til teamprosjektet. Teamet vil blant annet møte en kunde som skisserer sine behov, hvorpå studentene skal foreslå og implementere en løsning. For fagskolestudentene har vi et obligatorisk pensum i smidig (agile) metodikk i denne bolken, mens dette er frivillig for studentene på det ordinære kurset.
 • Emne 2 handler både om å få erfaring med teamarbeid og om å ta i bruk kunnskapen fra emne 1. I emne 3 bygger vi videre på emne 1 og 2. Programmeringsfaglig har vi fokus på modellering og model-view-controller.
 • Når studentene har gjennomført emne 1 og 2, skal de kunne lage en frontend i form av en single page application. Dette gjøres uten rammeverk, men de lærer å programmere via en modell, noe som gjør det enklere å sette seg inn i SPA-rammeverk som React, Angular og Vue.
 • Pensum: “Agile!” av Bertrand Meyer
Emne 3: C# og objektorientert programmering
 • I emne 3 går vi over til C# og objektorientert programmering. Fokuset er på klasser og innkapsling. I tillegg går vi gjennom arv og interface og ser på SOLID-prinsippene: Single Responsibility Principle of Dependency Inversion Principle.
 • En typisk tech stack i bedriftene GET Academy utdanner IT-utviklere til, er web frontend med et JavaScript-rammeverk, backend med C# og ASP.NET og en SQL-database.
 • Når man skal lære og lage backend med ASP.NET eller tilsvarende rammeverk i andre sterkt typede språk, kan det være krevende å bli fortrolig med god objektorientert programmering. Dette er tanken bak emne 3, men når emne 3 er fullført, er studentene klare for bonuspensum om backend og fullstack.
 • Da vil hovedfokus være på DRY (Don’t Repeat Yourself) og Single Responsibility Principle. I tillegg går vi gjennom interface og Dependency Inversion Principle som en forberedelse på clean og onion arkitektur.
 • Pensum: "Beginning C# and .NET” av Benjamin Perkins og Jon D. Reid
 

Nøkkelkompetanser på Start IT 

På GET Academy underviser vi også i nøkkelkompetanser. Enkelt forklart er nøkkelkompetanser hva en arbeidsgiver ser etter i en ansatt utover selve fagkompetansen. Nøkkelkompetanser er et vidt begrep som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Det handler om å utvikle ferdigheter for å skaffe seg en jobb, stå i den over tid og levere høy verdi på arbeidsplassen ved å være selvgående, målrettet og en god lagspiller. Men det handler vel så mye om å etablere gode livsverktøy, kompetanser og kvalifikasjoner som bidrar til å gi retning, mål og mening i den enkeltes liv.

Her er en oversikt over fokusområder/nøkkelkompetanser vi fokusere på i Start IT. 

 • Psykologisk trygghet, Signaturstyrker og Locus of control
 • Vekstorientert tankesett, Læring og Psykologisk trygghet
 • Kommunikasjon, GRIT og vaner
 • Personlighetspsykologi, Selvregulering, Mål

 

 

Vil vil gjerne høre
fra deg hvis du har spørsmål.  

Ta kontakt med
Anita Endresen Rowe,
teamleder og studieveileder.

1