menu
close_24px
GET IT

Praksis i bedrift

GET IT er praksisåret hvor studentene jobber i en bedrift parallelt med videre opplæring i både IT-faget og nøkkelkompetanser. Pensum i GET IT-året er bedriftens teknologi, og i løpet året skreddersys studentens kompetanse til bedriftens behov. Målet er fast jobb i praksisbedriften.

GET IT er praksisåret hvor studentene jobber i en bedrift parallelt med videre opplæring i både IT-faget og nøkkelkompetanser. Pensum i GET IT-året er bedriftens teknologi, og i løpet året skreddersys studentens kompetanse til bedriftens behov. Målet er fast jobb i praksisbedriften.

Studenten er 4 dager i praksisbedriften og 1 dag på digital skole 

Faglig oppfølging ute i bedrift

Studentene som er i praksis i bedrift, er også på skolen en dag i uken for undervisning i aktuelle og relevante fellestema. Studentene får i tillegg oppfølging av GET Academys seniorutviklere som hjelper med problemstillinger studentene møter i bedrift. Hvis flere av studentene ønsker utfyllende og fordypende informasjon om et tema, tilbyr vi undervisning om det. Alle hverdager har vi en bemannet «helpdesk» fra klokken 09 til 15. Der kan studentene stille spørsmål og få hjelp fra våre IT-faglærere.

GET IT settes det opp mål for hver enkelt student. Dette målet danner grunnlaget for videre opplæring både i nøkkelkompetanser og det IT-faglige. Personlig oppfølging er et viktig stikkord.

Undervising 

Undervisningen i GET IT er mer «on demand» enn i Start IT, og mye av opplæringen skjer i trekantsamspill mellom den enkelte student, bedriften og GET Academy. Studenten lager sin unike opplæringsplan, som så signeres av student, samarbeidsbedrift og GET Academy.

Vi ser det som vårt ansvar at hver enkelt student får så gode opplæringsmuligheter som mulig, og en av GET IT-lærernes viktigste oppgaver er å følge studenten tett i praksisbedriften.

Typiske oppgaver 

Studentene jobber med mange ulike oppgaver i bedrift. Her er noen eksempler. 
  • Optimalisering av kode, oppgave om å forbedre for eksempel hastiget i søkefunksjon til en nettside, oppdatere dependencies
  • Skrive om en søkefunksjon til å ta i bruk fuzzyfinding, så man kan få flere løse treff i for eksempel brødtekst
  • Gjøre en del av en desktop applikasjon om til webapp med websocket
  • Omskrive et gammelt program i C++ til C#
  • Lage innhold til content management system, tilpasse elementer i JavaScript og PHP
  • Splitte rapporter inn i tekst og lydfil basert på tekst
  • Bugfixing av interne verktøy
Hvor kan du få praksis?

Disse bedriftene har rekruttert studenter fra oss 

Siden oppstart i 2017 har omlag 60 bedrifter rekruttert via GET Academy- modellen. Vi får stadig nye samarbeid.