menu
close_24px
For Start IT ordinær og Start IT fagskolen

Semesterkalender sommer/høst 2024

8 mai
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 3

Tema for emne 3 er C# og objektorientert programmering. 

Siste dag på emne 3 er 28 juni.

1 juli
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Sommerferie

Siste skoledag før sommerferien er 28. juni.


Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub i ferien. 

5 august
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Søknadsfrist til GET IT

Etter 20 uker på Start IT kan du søke deg videre til GET IT og praksis i bedrift. Vi  behandler søknadene for praksis i bedrift fortløpende.

Søk her
7 august
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 1, studiestart

Velkommen som student ved GET Academy, informasjonsmøte via Google meet.

Tema for emne 1 er grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside. Emne 1 varer i 7 uker. 
Siste dag på Emne 1 er 20. September

 

20 august
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Oppstart GET IT

Etter 20 uker på Start IT kan du starte på GET IT dersom du søkte deg videre og fikk godkjent søknad.

Søk her
23 september
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 2

Tema for emne 2 er IT-utvikling, prosesser og metodikk. I dette emnet vil studentene også øve på å lage et kundeoppgave og presentere prosjektet på digital Åpen dag som holdes internt for Start IT og Fagskolen samlet.

Siste dag på emne 2 er 8. November.

7 oktober
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Høstferie

Siste skoledag før høstferien er 4. oktober, første skoledag etter ferien er 14. oktober.

Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub. 

23 september
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 3

Tema for emne 3 er C# og objektorientert programmering. 

Siste dag på emne 3 er 10. januar.

23 desember
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Juleferie

Siste skoledag før juleferien er 20. desember, første skoledag etter ferien er 2. januar.

Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub.