menu
close_24px
For Start IT ordinær og Start IT fagskolen

Semesterkalender våren 2024

22 januar
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Oppstart GET IT

Etter 20 uker på Start IT kan du starte på GET IT dersom du søkte deg videre og fikk godkjent søknad.

Søk her
22 januar
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 1, studiestart

Velkommen som student ved GET Academy, informasjonsmøte via Google meet.

Tema for emne 1 er grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside. Emne 1 varer i 7 uker. 
Siste dag på Emne 1 er 15. mars.

 

19 februar
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Vinterferie

Siste skoledag før vinterferien er 16. februar, første skoledag etter ferien er 26. februar.

Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub. 

18 mars
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 2

Tema for emne 2 er IT-utvikling, prosesser og metodikk. I dette emnet vil studentene også øve på å lage et kundeoppgave og presentere prosjektet på digital Åpen dag som holdes internt for Start IT og Fagskolen samlet.

Siste dag på emne 2 er 7 Mai.

25 mars
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Påskeferie

Siste skoledag før påskeferien er 22. mars.
Første skoledag etter ferien er 2. april.

Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub i ferien. 

8 mai
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 3

Tema for emne 3 er C# og objektorientert programmering. 

Siste dag på emne 3 er 28 juni.

28 juni
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Søknadsfrist til GET IT

Etter 20 uker på Start IT kan du søke deg videre til GET IT og praksis i bedrift. Vi  behandler søknadene for praksis i bedrift fortløpende.

Søk her