menu
close_24px
For Start IT ordinær og Start IT fagskolen

Semesterkalender 23/24

7 august
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 1, studiestart

Velkommen som student ved GET Academy, informasjonsmøte via Discord. Tema for emne 1 er grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside. Emne 1 varer i 7 uker. 

 

25 september
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 2

Tema for emne 2 er IT-utvikling, prosesser og metodikk. I dette emnet vil studentene også øve på å lage et kundeoppgave og presentere prosjektet på digital Åpen dag som steames via YouTube. 

9 oktober
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Høstferie

Alle studenter har høstferie mandag 9. oktober til fredag 14. oktober i uke 41.  Jobb gjerne med egne prosjekter og bygg portofolio i GitHub. 

13 november
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Emne 3

Tema for emne 3 er C# og objektorientert programmering. 

 

20 desember
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Juleferie

Alle studenter har juleferie fra onsdag 20. desember til tirsdag 2. januar 2024. 

 

27 januar
Start IT ordinær/Start IT fagskolen

Opptak til GET IT

Etter 20 uker på Start IT kan du søke deg videre til GET IT og praksis i bedrift. Vi begynner å behandle søknadene for praksis i bedrift i slutten av januar. 

Søk her