menu
close_24px
Fulltid mandag - fredag fra kl 9-15

Digital undervisning

All undervisning foregår digitalt, enten det er fellesundervisning, gruppeundervisning eller en-til-en- oppfølging. Fellesundervisningen foregår i google meet. Læreren underviser og forklarer på delt skjerm slik at studentene kan se hva læreren gjør.

Vi oppfordrer studentene til å stille spørsmål og være i dialog med lærer underveis i undervisningen, dette kan gjøres både muntlig og skriftlig. Læringstempo og læringsmetode blir individuelt tilpasset den enkelte student. Fordi studentene ofte har ulikt faglig utgangspunkt, er det lite fellesundervisning.

For at hver enkelt student skal få best mulig veiledning og faglig utbytte, underviser vi fortrinnsvis i mindre grupper og en-til-en (en lærer og en student).

Design uten navn (11)

Chorei 

Hver dag klokken 09:00, unntatt onsdag, begynner vi dagen med Chorei. Fenomenet Chorei stammer orginalt fra Japan, men vi har laget vår egen vri på dette. Vi bruker det som en fellesundervisning for alle våre studenter med fokus på nøkkelkompetanser. Vi mener at vårt fokus på nøkkelkompetanser bidrar til at våre studenter finner gode tankemønstre og strategier for læring og personlig vekst. På torsdager har vi også et portrett intervju av ulike spennende mennesker som har en tilknytning til GET.

Morgenmøte

Etter dette går studentene inn i teamene sine og jobber med nøkkelkompetanse oppgaver. Dette kan være å reflektere over tema som ble tatt opp eller å løse oppgaver. Dette er også kombinert med et internt morgenmøtet innad i teamet hvor de snakker om hva som er planen for dagen og hvordan det skal gjøres.

Undervisning 

Undervisningen foregår digitalt på Discord i grupper og individuelt.  All undervisning foregår digitalt, enten det er fellesundervisning, gruppeundervisning eller en-til-en- oppfølging. Fellesundervisningen foregår i google meet. Læreren underviser og forklarer på delt skjerm slik at studentene kan se hva læreren gjør. Vi oppfordrer studentene til å stille spørsmål og være i dialog med lærer underveis i undervisningen, dette kan gjøres både muntlig og skriftlig. Læringstempo og læringsmetode blir individuelt tilpasset den enkelte student. Fordi studentene ofte har ulikt faglig utgangspunkt, er det lite fellesundervisning. For at hver enkelt student skal få best mulig veiledning og faglig utbytte, underviser vi fortrinnsvis i mindre grupper og en-til-en (en lærer og en student).

Vi har to til fire undervisningsøkter per uke avhengig av emne. Fellesundervisningen er inndelt i to faglige nivå. Studentene velger selv det nivået som passer dem best.

Samarbeid

Resten av dagen er studentene hovedsakelig sammen med teamet sitt. De man er i team med blir de du er med mest med gjennom modulen. Selv om en bytter team i hver modul blir en kjapt en familie og en blir godt kjent. Størrelsen på teamene kan variere ut ifra hvor mange det er i selv modulen. Når man ikke er i teamet sitt er det fordi det blant annet er felles undervisnings timer i koding, en til en codealongs med lærer, felles codealongs, parprogrammering med en annen student og andre ting.

Selvstendighet

Det er også en del selvstendig arbeid. Vi har ferdig innspilte videoer med pensum og oppgaver av lærerne våre. Dette er ment for at hver enkelt student kan jobbe i eget tempo. Men, det er svært viktig å bruke teamet sitt om man står fast, eller å spørre våre lærere. Det er alltid anledning til å spørre om hjelp hos GET. Det er veldig lav terskel for å spørre om hjelp hos oss. Studentens aktivitet i fellestimer, codealongs og andre ting er også noe vi fokuserer på. Det er viktig at studenten blir vant med å spørre og sier ifra om ulike ting før man skal ut i arbeidslivet. Det er også veldig lav terskel på å bruke våre veiledere. Veilederne i GET er alltid tilgjengelig og ledig for en prat.

Refleksjon

Studentens hverdag er knyttet til hvordan arbeidslivet fungerer som en IT-utvikler. Blant annet skal studenten skrive logg hver dag, dette er noe som er vanlig i bedrift. Loggen er ment for at studenten kan reflektere over hva som har blitt gjort, hvordan det har gått, hvordan samarbeidet og kommunikasjonen har vært i teamet og andre ting. Det er kun lærere og veiledere som har tilgang til dette. Det er også noe vi bruker som en intern kommunikasjon mellom oss og student. Vi synes det er viktig at studenten får erfare hvordan det er i arbeidslivet og at man trener på å reflektere over viktige punkter gjennom dagen.

Sosiale aktiviteter

Vi setter også av tid til andre ting enn bare koding og nøkkelkompetanser og lager god stemning. Hver fredag er det blant annet en felles kahoot med premie.

1

Har du spørsmål om hvordan det er å være student hos oss? 

Ta kontakt med Anita Endresen Rowe, teamleder og studieveileder.