menu
close_24px
GET Prepared

Forberedelse til bedrift

Her styrkes dine  kompetanser i IT-utviklerfaget og nøkkelkompetanser slik at du skal bli klar for praksisplass. Undervisningen er individuell og tilpasset dine behov. Du jobber selvstendig med egne IT-prosjekter eller prosjekter som bedrifter spiller inn. 

 

  

 

En forlengelse av Start IT 

Etter Start IT kan alle som ønsker det søke seg videre og over i neste trinn av vår utdanningsmodell GET Prepared. Studentene må vise at de er sterke nok innen programmering, og at de forstår og kan bruke nøkkelkompetansene de har lært og øvd på gjennom Start IT. De som ennå ikke er klare, får mulighet til ekstra undervisning i to til seks måneder for å heve kompetansenivået. I løpet av GET Prepared blir studentene kvalifisert og godkjent for GET IT, som innebærer et praksisår i bedrift.

GET Prepared er en forlengelse av Start IT, som består av 3 emner. GET Prepared deles inn i emne 4, 5 og 6 som gir ytterligere fordypning.

Samtlige studenter i GET Prepared får veiledning av dyktige IT-utviklere. De hjelper studentene med å finne prosjekter som hever kunnskapsnivået og tetter eventuelle kunnskapshull. Innholdet i prosjektet skal være relevant slik at studentene får nytte av kompetansen de har tilegnet seg i Start IT, uavhengig av hvilket programmeringsspråk og rammeverk de vil få i praksisbedriften. Studentene veiledes bort fra prosjekter med lav etterspørsel i markedet, for eksempel spillutvikling.

I GET Prepared skal studentene skape et prosjekt fra bunnen av og fullføre dette, med alt det innebærer. De får hjelp til å komme i gang og oppfølgingsmøter underveis. Det er også holdt av tid i kalenderen hver uke til faglig sparring for problemstillinger som dukker opp utenfor de planlagte møtene. I et fellesmøte hver fredag presenterer studentene det de har jobbet med og framgang på prosjektet.

Undervisningen i GET Prepared baserer seg i hovedsak på en-til-en-oppfølging og veiledning. Studentene har i tillegg en forelesning i uken innenfor relevante tema. Denne forelesningen er felles med GET IT-studentene.

Emne 4: C# og objektorientert programmering

Studenter som har godkjent minimumsnivå av emne 3-pensum, men som trenger litt mer tid på faglig utvikling

 • Sterk typing, Input/output, If/else/switch, Løkker, Lister
 • Grunnleggende objektorientert forståelse
 • (identifisering av relevante objekter, innkapsling-prinsipp)
 • Evt.: Uthenting fra eksisterende API (værmelding og liknende )

Emne 5: Fullstack prosjekt i samarbeid med IT-faglærer

Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor et rammeverk

 • Ex. (vue, react, nextjs, wpf, maui, laravel e.l.)
 • Studenten har forståelse for hvordan hen setter opp et API og henter data derfra
 • (node, ASP.NET)
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap innenfor en database (Microsoft SQL, Postgres, mongoDB eller liknende)

Emne 6: Sette seg inn i noe nytt

Ruby, Rust, Funksjonell programmering, PHP, Kotlin, C++ osv.)Software design (databasearkitektur, UML, Usecases og liknende – dokumentasjon

 • Studenten har bevist god beherskelse av selvdrevet arbeid
 • Studenten har vist god progresjon og forståelse innen programmeringsfaget
 • Studenten har vist gode egenskaper i NK fag

Nøkkelkompetanser i GET Prepared 

Temaene for nøkkelkompetanser i GET Prepared er i all hovedsak de samme som i Start IT. Men på samme måte som programmeringsspråk og rammeverk vil være ulike, vil også studentens behov være forskjellige. I GET Prepared har vi en bli kjent-samtale hvor vi kartlegger hver enkelt student med henblikk på å finne en best mulig match mellom student og praksisbedrift.