menu
close_24px
Finansiering

Hva koster det? 

GET Academy er en non-profit privatskole og det koster penger å være student hos oss. Her har du oversikt over hvordan du kan finansiere studiet. 

Start IT ordinær

Start IT ordinær koster 55 000 kr. Du kan søke om lånekassefinansiering. Velger du å ta privatisteksamen etter fullført studie kan deler av lånet gjøres om til stipend. 

Start IT fagskolen 

Start IT fagskolen koster 55 000 kr. Du kan søke om lånekassefinansiering. 

GET IT - praksisåret 

Det er bedriften som betaler din praksisplass og du er fortsatt student hos oss mens du har utplassering. Dette året er ikke lønnet. Vi har dessverre heller ikke rett til lånekassefinansiering dette året. 

Hvordan søke lånekassen?

Logg inn på Lånekassen og velg utdanningsinstitusjonen "GET Academy AS", eller "Fagskolen GET Academy AS". OBS!: Da utdanningen vår er noe lengre enn den normerte studiebelastningen på VGS nivå, dekker Lånekassen alle skolepenger, men ikke utbetalingen til livsopphold for den siste måneden av studiet.

Betaling 

Etter godkjent opptaksoppgave og fullført oppstartssamtale sender vi ut kontrakt. I utgangspunktet har man angrefrist på 14 uker etter signert kontrakt. Faktura sendes ut i løpet av de første 2 ukene etter oppstart. Frist for å betale kan også avtales med hver enkelt og tilpasses eventuelle utbetalinger fra lånekassen eller annen finansiering.