menu
close_24px
Finn ditt talent

Rekrutter bærekraftig og mangfoldig

Vi ønsker oss flere GET Partnere som tør å tenke annerledes og  som satser på bærekraft og mangfold i rekrutteringen. 

GET Academy er en sosial entreprenør som kobler unge som har digital interesse med bedrifter som trenger IT-kompetanse. I januar 2023 på vi på andreplass i Ferds kåring årets sosiale entreprenør 2023. Med nasjonal oppmerksomhet opplever vi sterk vekst og stor etterspørsel i markedet fra studenter som ønsker å begynne hos oss. 

Tenk annerledes 

Vi ønsker oss flere GET Partnere som tør å tenke annerledes og som satser mer på bærekraftig og mangfold i rekruttering. For bedrifter som tar dette på alvor kan kan det åpne seg store muligheter. Både kunder, leverandører og samarbeidspartnere etterspør sosialt ansvar og bærekraft i alle ledd av verdikjeden.  Get Academy er en skole som er åpen for alle uansett bakgrunn. Vi har derfor en mangfoldig studentmasse som kan berike en hver arbeidsplass. 

Vi trenger bedrifter som tenker annerledes og utenfor boksen. Det er nettopp utenfor boksen du kanskje finner de aller beste talentene. De som har tenning, dedikasjon og en stor dose innsats. Hos GET Academy lærer vi bort nøkkelkompetanser som blant annet evnen til samarbeid, selvledelse og utholdenhet i tillegg til IT- utvikling. Vi er en unik skole som dyrker og siler frem de aller beste talentene for koding i Norge.

Studenter fra hele landet 

Vi er en nasjonal skole som rekrutterer studenter fra hele landet. Foreløbig er flesteparten av våre deltagere fra Østlandet, men vi har også studenter i Trondheim, Bergen og Finmark.  Vi opplever sterk etterspørsel fra studenter som vil begynne hos oss - vi utvider derfor også vårt nedslagsfelt kontinuerlig. 

Studentens kompetanse 

Våre studenter lærer programmering hos oss på 6 mnd før vi de går videre ut i praksis i bedrift. GET Academy har utviklet en læringsmodell som gjør at våre studenter er rustet både faglig og mentalt til å møte arbeidslivet på rekordtid:

  • Vi i tror at tenning og motivasjon er først og fremt det som skal til for å lykkes. Vi legger vekt på et trygt undervisningsmiljø hvor det er lov til å feile. 
  • Vi tar utgangspunkt hver enkelt styrker og bruker det bevisst i læring og undervisning.
  • Vi lærer bort det alle vanskeligste i IT-utviklerfaget først. Læringskurven er bratt, men det gjør at studentene blir raskt operative og kan jobbe på prosjekter i en reell bedrift.
  • Vi siler - det er kun de  mest motiverte og dedikerte som får praksis i bedrift. 
  • Vi har i to år testet kunnskapsnivået til flere av våre studenter via GrepS ferdighetstest (greps.com). GrepS analyserer ferdighetsnivået til ulike utviklere. Testresultatet fra våre studenter ble sammenlignet med resultatet fra en akademisk undersøkelse gjennomført av forsker Gunnar Rye Bergersen ved Universitetet i Oslo. Gjennomsnittlig score hos våre studenter tilsvarer nivået til personer med bachelor og 1 til 2 års arbeidserfaring.  Les mer om Bergersen og hans forskningsprosjekt her (UIO.no)

Oppfølging og veiledning 

Studentene har alle sin egen mentorer fra GET Academy som bistår og følger - nettopp for å minimere bedriftens ressurser på oppfølging. Studentene jobber i bedriften 4 dager i uken. 1 dag i uken har de individuell undervisning med en kodelærer fra oss. Pensum baseres på bedriftens teknologi.  

 

 

Våre samarbeidspartnere

GET partnere