menu
close_24px
Enkelt og rimelig

Bærekraftig IT-rekruttering

Ved å rekruttere IT-kandidater fra GET Academy og investere i dem kan dere forme dem til å bli akkurat de talentene dere trenger.

Tenk annerledes, bærekraftig og langsiktig

I tillegg til å trene og utdanne unge IT-utviklere bidrar vi med IT-kompetanse til næringslivet. Vi samarbeider med bedrifter som har et kompetansebehov, og som ønsker å rekruttere på en mer inkluderende og bærekraftige måte. GET Academys samarbeidsbedrifter betaler for å ha studentene i praksis i ett år. I løpet av dette året, og i tett samarbeid med bedriften, «skreddersys» og formes studentene slik at bedriften får den kandidaten de på sikt har behov for

Partner-program

Vi har også et GET Partner program som gir en rekke fordeler. Med et partnerskap over tid får bedriftene forutsigbarhet. I samarbeid med bedriften kartlegger vi bedriftens behov. Når vi vet hva slags kompetanse bedriften trenger, gir det trygghet for at vi finner en god faglig match mellom bedrift og student.

GET Academys partnerprogram tilbyr blant annet:

  • Identifisering av bedriftens behov for å finne riktig talent = skreddersøm
  • Oppfølgings- og kompetanseprogram mellom bedrift og student
  • Seniorutvikler i GET Academys som sparringspartner
  • Helpdesk for IT-utvikleroppgaver studenten har i praksis
  • Utviklingsprogram med fast oppfølging av GET Academy en dag i uken
  • Bedriftsmøter med GET Academy for justeringer og diskusjoner om veien videre

 

 

Et halvt år med intens IT-opplæring

Studentene på GET Academy går først et halvt år på digital skole og lærer det grunnleggende innen IT-utvikling. Tanken er å hjelpe studentene over det vi tenker er de tyngste kneikene. Selvsagt lærer vi bort ting vi mener er viktige, men det er et annet viktig poeng her i tillegg. Som IT-utvikler må du klare å stå i ordentlig vanskelige ting. Hos oss gir vi studentene nettopp det  helt fra start, og så hjelper vi dem ta seg litt videre hver dag - både ved å hjelpe dem konkret med koden, men også gjennom nøkkelkompetansefaget hjelper vi dem forbedre egen tenkning og læring; vi jobber med samarbeid og kommunikasjon - og vi hjelper dem å lede seg selv fremover.

Matching med bedriftens behov

GET Academy jobber vi styrkebasert. Vi fokuserer på studentens unike styrker ogressurser  for å fremme personlig utvikling og trivsel. Gjennom denne tilnærmingen skaper vi en positiv og støttende atmosfære som fremmer personlig og faglig vekst. Det er også viktig for oss å bli godt kjent med studentene og bidra til at de opplever læringsmiljøet som trygt, slik at de tør å be om hjelp, tør å prøve og feile.

Når vi er så tett på som vi er kan vi også håndplukke kandidater og matche deres styrker med bedriftens behov. Sjekk hvilke IT-kandidater vi har tilgjengelig nå!

Vi siler på IT-ferdigheter og personlig egnethet. Kun de som legger ned en solid innsats og er motiverte går videre til praksisåret. Vi matcher studentens styrker med bedriftens behov.

Bedriftens teknologi som pensum

Med dette som grunnmur, er våre studenter godt rigget for å raskt lære seg ny teknologi. Studentene er i bedrift 4 dager i uken og 1 dag på skolen. Våre lærere er tidligere IT-konsulenter med lang og bred erfaring fra IT-bransjen og hjelper studentene som er ute praksis med oppgaver de har fått tildelt ute i bedrift. Med andre ord er bedriftens teknologi pensum. Vi har en help desk tilgjengelig hele uken, og vi tilbyr også fagdager hvor studentene går i dybden på ulike tema innenfor fagområdene våre.

Vi fortsetter å være tett på studentene våre mens de er i bedrift, og gir faglig og personlig veiledning . Vi oppretter individuelle utviklingsplaner hvor vi setter læringsmål for året, samt evaluerer disse underveis. Dette for å sikre god progresjon og godt samarbeid. Dette fører til trofaste medarbeidere som ønsker å bli i bedriften. Målet er fast jobb, som vi også ser på som en slags eksamen.

Rimelig og enkelt

Studentene våre har spesielt gode holdninger, lærer raskt, og møter utfordringer på en god måte som fostrer mestring og utvikling. De scorer også relativt høyt på IT faglige kompetansetester, på lik linje som de som har tatt en bachelor og ett års erfaring. Det er bedriften som betaler studentens praksisplass. Det er rimeligere enn vanlig rekruttering. Studentene er fortsatt student hos GET Academy i praksisåret, og det er vi som har ansvaret og følger opp. Vi tar oss av hele rekrutteringsprosessen slik at det skal være minst mulig jobb for bedriftene. Det er lite administrasjon og risikoen er svært liten.


 

Bedriftssamarbeid

Bedrifter som har rekruttert via oss