Gå til innhold

Rekordmange ønsker å bli IT-utviklere på GET Academy

Rekordmange ønsker å bli IT-utviklere på GET Academy

I dag starter 77 studenter på IT skolen GET Academy i Larvik. Dette er mer enn en dobling sammenlignet med forrige høstsemester da skolen hadde 33 studenter ved oppstart. 64 av de 77 studentene begynner på Start IT ordinær, mens 13 begynner på nyoppstartede Fagskolen GET Academy. 

– Dette er fantastiske resultater. Det er godt å se at vi har klart å nå ut til så mange unge. Tidligere har vi hatt flest studenter fra Vestfold og Telemark, men i dag har vi også  studenter fra Oslo, Bergen, Nord-Norge og Sørlandet, sier daglig leder Elin Herlev Christoffersen.  

Fagskolen GET Academy 

Nytt dette semesteret er Fagskolen GET Academy. Et tilbud til en høyere yrkesrettet utdanning over 20 uker som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. I motsetning til Start IT ordinær har dette studiet noen krav for å komme inn, studentene får 30 studiepoeng og de må avlegge eksamen. 

-Vi ønsker å tilby et bredere spekter innen IT-utvikling, og for noen er det viktig å kunne få studiepoeng. På sikt ønsker vi også bygge på med flere studieretninger innen IT-utvikling, sier fagansvarlig Terje Kolderup. 

Ulik bakgrunn

Studentene ved GET Academy har variert bakgrunn. Noen har ikke fullført videregående skole, og har ikke funnet sin plass i det vanlige standard skoleløpet. Andre har slitt med å få seg jobb og ønsker en rask og effektiv utdanning som leder til jobb. 

Målet er å bidra til positiv livsendring for unge voksne mellom 18 og 30 år ved å hjelpe dem ut i jobb som IT-utviklere. Vi underviser også i nøkkelkompetanser som inkluderer en rekke emner innen læring og tenkning, samarbeid og kommunikasjon, selvledelse og refleksjon basert på teori fra 21st century skills, sier Herlev Christoffersen.  

Flere må tenke annerledes

Både studentene på Start IT ordinær og Fagskolen kan søke seg videre til praksis i bedrift. GET Academy jobber for å skaffe studentene  praksisplass nær hjemstedet. Over hele landet finnes bedrifter med et skrikende behov for IT-utviklere. 

Rundt 50 ulike bedrifter har allerede rekruttert via GET-modellen, blant annet DNB,
Jotron, LEDE og Kongsberg Gruppen. Vi trenger flere næringslivsledere, særlig fra konsulentbransjen og offentlig sektor som er villig til å åpne opp for ansettelser av IT-utviklere med variert bakgrunn og erfaring, sier Elin. 

Scorer høyt på IT-ferdigheter

GET Academy har i to år testet kunnskapsnivået til studentene via GrepS ferdighetstest (greps.com). GrepS analyserer ferdighetsnivået til ulike utviklere. Testresultatet fra studentene ved GET Academy ble sammenlignet med resultatene fra en akademisk undersøkelse gjennomført av forsker Gunnar Rye Bergersen ved Universitetet i Oslo. 

Gjennomsnittlig score hos studentene våre er tilsvarende nivået til personer med bachelor og 1 til 2 års arbeidserfaring. Vi har stor tro på at motivasjon og tenning er det som skal til for å lykkes sammen med gode holdninger og verdier, avslutter Christoffersen. 

– Dette er fantastiske resultater. Det er godt å se at vi har klart å nå ut til så mange unge. Tidligere har vi hatt flest studenter fra Vestfold og Telemark, men i dag har vi mange studenter også fra Oslo, Bergen, Nord-Norge og Sørlandet, sier daglig leder Elin Herlev Christoffersen.