Gå til innhold

IT-utdanning på nett – slik ser hverdagen ut

IT-utdanning på nett – slik ser hverdagen ut

Mange ønsker å studere IT, og det finnes da mange ulike valgmuligheter – både når det gjelder studieprogram og studiested. For mange er det ønskelig å ta IT-utdanning på nett, siden dette byr på større grad av fleksibilitet i hverdagen. 

Om nettstudier i IT er noe du vurderer, lurer du kanskje på hvordan studiehverdagen ser ut. Her er alt du trenger å vite!

Hvordan ser studiehverdagen ut om du tar IT-utdanning på nett?

Studiehverdagen din vil kunne variere avhengig av hvilket studiested- og studieprogram du har valgt. Felles for de fleste IT-kurs på nett, er at du får mulighet til å studere fra der du selv ønsker – det være seg hjemme eller på hytta.

For å gi deg et nærmere innblikk i hva du kan forvente, ser vi her nærmere på hvordan en typisk studiehverdag ser ut hos GET Academy.

Digitalt oppmøte

Mange som skal ta IT-utdanning på nett bekymrer seg for hvorvidt de er disiplinerte nok til å følge studieløpet. Merk deg imidlertid at det vil stilles krav til deg, akkurat som på et vanlig studie. Dette inkluderer blant annet at det er forventet at du møter opp til undervisningen.

Hos GET Academy er kjernetiden fra 09:00 til 15:00. Du må gå inn i teamet ditt i Discord slik at du er der klokken 09:00. Om du ikke møter opp, føres det fravær.

Mange studenter synes det er positivt at det er et krav om digitalt oppmøte, da dette gjør det vanskeligere å utsette eller nedprioritere studiene.

Fellesundervisning

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag starter studiedagen med fellesundervisning klokken 09:00. Undervisningen foregår i Discord, altså digitalt.

Under fellesundervisningen fokuseres det på nøkkelkompetanse, slik at alle studentene får mulighet til å finne de strategiene og tankemønstrene de trenger for å oppnå personlig vekst.

Det er felles undervisningstimer i koding, der læreren lærer deg ulike programmeringsprinsipper og fremgangsmåter. Noen ganger er det felles codealongs eller parprogrammering, der du kan programmere sammen med andre studenter.

Gruppearbeid: Du studerer sammen med teamet ditt

Når du tar IT-utdannelse på nett gjennom oss, vil mye av undervisningen foregå i grupper. Hvert team har interne morgenmøter der de kan snakke om dagens planer, samt ulike fremgangsmåter. Morgenmøtet med gruppen din finner sted etter fellesundervisningen. 

Sammen med teamet ditt vil du jobbe med nøkkelkompetanseoppgaver, og dere vil reflektere over de forskjellige temaene vi tok opp i fellesundervisningen. Resten av dagen blir som regel brukt på teamarbeid.

Individuell undervisning

Når du tar IT-utdanning på nett vil du også kunne se frem til en del individuelt arbeid. Selvstendig arbeid gir deg tid til å reflektere over og fordøye fagstoffet i ditt eget tempo.

GET Academy har blant annet ferdiginnspilte videoer som du kan se så mange ganger du ønsker. På den måten kan du gå tilbake og se på forklaringen enda en gang, dersom det er noe du ikke forstår.

Husk at du også kan spørre lærere og medstudenter om hjelp, når som helst! Dersom det er noe som er uklart, er hjelpen aldri langt unna. Veilederne våre er alltid tilgjengelige for studenter som har behov for det. 

Loggføring

En del av studiehverdagen innebærer også at du fører logg, noe som er vanlig i arbeidslivet. Loggføringen forbereder deg på hvordan det er å arbeide som IT-utvikler etter endte studier.

I loggen skriver du blant annet om hva du har gjort i løpet av dagen, og hvordan det gikk. Du kan også skrive om samarbeidet innad i teamet ditt, eller andre ting du kommer på. Kun veilederne og lærerne har tilgang på notatene dine.

Er studentlivet sosialt om du tar IT-utdanning på nett?

Ja. Det er lett å tenke at IT-utdanning på nett er mindre sosialt enn tradisjonell utdanning, siden det ikke er krav om fysisk oppmøte. Studenttilværelsen kan imidlertid være både sosial og morsom når du studerer online!

Du vil studere tett sammen med teamet ditt, og dere kan kommunisere via både chat, videomøter og lignende. Vi har også egne sosiale kanaler, der man kan dele løst og fast.

Ellers setter vi også av tid til sosiale aktiviteter, slik at du får mulighet til å bli ekstra godt kjent med medstudentene dine. På fredager har vi blant annet en felles konkurranse med premieutdeling, noe som er veldig morsomt.

IT-kurs på nett er både spennende og lærerikt!

Oppsummert kan vi si at studiehverdagen for deg som tar utdanning via nett ikke skiller seg altfor mye fra den tradisjonelle studiehverdagen. Den kanskje viktigste forskjellen er at du får frihet til å studere fra der du selv ønsker.

Ellers er studiehverdagen fylt av både forpliktelser, sosiale aktiviteter og læring sammen med dine medstudenter.

Tror du at IT-utdanning på nett kan være noe for deg? Kontakt oss gjerne dersom du skulle ha noen spørsmål, eller bare ønsker å lære mer. Vi besvarer dine henvendelser så raskt vi kan!