menu
close_24px
Finn dine stryrker

Nøkkelkompetanse

Vi tror sterkt på at tenning, motivasjon og growth mindset (vekstmentalitet) kombinert med styrkebasert tilnærming til læringen, er det som skal til for å lykkes. Derfor har vi nøkkelkompetanse som fag i tillegg til IT-utvikling.

Hva er nøkkelkompetanser? 

Etter informasjonsteknologiens inntog i samfunnet vårt, betyr det at vi i sterkere grad må fokusere på å utvikle kompetanser for å møte kravene fra et arbeidsliv i full endring. Disse kompetansene kaller vi “Nøkkelkompetanser” og de står sentralt hos GET Academy, både som enkeltstående fag, men i høy grad gjennomsyrer det også læringsprosessen i IT-faget.

Kursets nøkkelkompetansefag gjennomføres i all hovedsak ferdighetsbasert ved kunnskapsformidling, øvelser og refleksjon, med særlig vekt på de to siste. Det gamle kinesiske ordtaket går slik: 

“Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, la meg gjøre det og jeg lærer” 

Ordtaket får støtte gjennom forskningen. Særlig har Albert Mehrabian (psych.ucla) funnet at vi oppfatter svært lite av verbalt formidlet intellektuelt innhold. Det er når vi reflekterer, øver/ trener eller lærer andre vi selv lærer best og mest. 

Fokus på den enkeltes styrker

Vi har alle ulike styrker  og ferdigheter. Vårt mål er å åpne våre deltagere, bedriftene og samfunnets øyne til hvilke ressurser og verdier hvert enkelt menneske har – vi er ekstremt styrkefokuserte på GET Academy. 

 Gjennom vår pedagogiske modell får du kunnskap om og trener opp ferdigheter innen en rekke emner i det vi kaller nøkkelkompetanser. Det er tre hovedområder: 

  • Lære og tenke: Læring, feiling, kritisk tenkning og problemløsning, kreativitet og motivasjon, “Kvesse saga”, kollektiv læring (samlæring) og vaner
  • Samarbeid & kommunikasjon: Psykologisk trygghet, relasjonskompetanse, feiling, Growth mindset, kollektiv læring (samlæring) og vaner
  • Selvledelse & refleksjon: Prioriteringer, “Kvesse saga”, selvmotivasjon og vaner

Fremtidens kompetanse 

Det er i dag en rekke internasjonale prosjekter som vurderer hvilke kompetanser det vil være behov for i fremtidens samfunns- og arbeidsliv, og flere av disse stiller spørsmål ved om innholdet i dagens skole i tilstrekkelig grad forbereder elevene på livet etter skolen. Prosjektene går ofte under betegnelsen 21st Century Skills eller Key Competences (EU department).  GET Academy undervisning i nøkkelkompetanser baseres på disse  emnene.  Mer informasjon om hvordan regjeringen jobber for elevenes læring i fremtidens skole kan leses i NOU-rapport 2014:7. 

Emner innen 21st Centrury Skills

  • Styrkebasert tilnæring: Basert på Martin Seligmans 24 singaturstyrker 
  • GRIT: Indre driv og være villig til å stå på
  • 7 HABITS: The 7 Habits of Highly Effective People
  • GROWTH MINDSET: Måte å tenke på som fremmer endring

 

Design uten navn (17)

Har du spørsmål om faget nøkkelkompetanse? 

Ta kontakt med Eskil Domben hovedlærer faget nøkkelkompetanse. Eskil har pedagogisk bachelorutdanning med videreutdanning fra VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har jobbet som lærer, prosjektleder, metodeutvikler, foredragsholder og høgskolelærer ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.