Gå til innhold

IT-utdanning uten studiekompetanse

IT-utdanning uten studiekompetanse

Ønsker du å ta IT-utdanning, men mangler studiekompetanse? I så fall er det greit å vite at det finnes kurs og studier innen IT som ikke krever at du har generell studiekompetanse (eller fordypning i realfag).

Her er en oversikt!

Først og fremst: Hva er studiekompetanse?

Studiekompetanse kan betraktes som en utdanningskvalifikasjon man kan oppnå ved å fullføre videregående skolegang. Kompetansen baserer seg på at du må ha fullført og bestått en gitt sammensetning av fag, noe som kan kvalifisere deg for opptak til videre studier.

For de fleste studier ved universiteter og høgskoler stilles det krav om generell studiekompetanse hos studentene. For enkelte studieretninger stilles det også krav om ytterligere fordypning i for eksempel realfag.

23/5-regelen og realkompetanse

Man kan også få generell studiekompetanse dersom man oppfyller kravet til den såkalte 23/5-regelen. Denne forutsetter at du fyller 23 år eller mer i løpet av søknadsåret, samt fem års erfaring eller praksis.

Ellers finnes det også noe som kalles realkompetanse. Dette kan gi opptak til enkelte studier, og kan være et alternativ til generell studiekompetanse. For å få realkompetanse må søker være 25 år eller eldre, og ha fullført grunnskolen (men ikke videregående opplæring).

Kan man ta IT-utdanning uten studiekompetanse?

Både ja og nei. Dette avhenger fullt og helt av hvilket studiested du søker hos, og hvilket IT-studie det er snakk om. På mange universiteter og høgskoler stilles det krav om at søker kan vise til generell studiekompetanse + matematikk R1 (eller S1 + S2).

Om du ikke har generell studiekompetanse, kan du eventuelt søke deg inn på grunnlag av realkompetanse (da ofte i kombinasjon med bestått matematikk R1/S1+S2).

Du kan imidlertid også ta IT-utdanning uten studiekompetanse. Dette er blant annet mulig hos fagskoler som GET Academy. Hos oss kan du studere «Start IT ordinær», og dette kurset er uten formelle opptakskrav. Det betyr i prinsippet at alle kan søke, uavhengig av bakgrunn.

Vi tilbyr også programmet «Start IT fagskole». Her kan du søke deg inn på grunnlag av fagbrev i IT-utviklerfaget, IKT-servicefaget eller dataelektronikerfaget fra videregående. Alternativt kan du søke deg inn med alternativ kompetanse, så fremt du fyller 23 år eller mer året du søker.

Kan man ta IT-utdanning uten matte?

Hos mange studiesteder er det krav til at du som student har bestått matematikk R1 eller matematikk S1 + S2, i tillegg til å ha generell studiekompetanse. Du kan imidlertid også finne studiesteder som ikke setter særlige krav til matematikkunnskap.

Hos GET Academy trenger du ikke hverken R1 eller S1 + S2 for å kunne søke deg inn på IT-studier.

Du trenger ikke nødvendigvis å ha avanserte mattekunnskaper for å kunne bli en god programvareutvikler eller å utføre ulike kodejobber. Merk deg likevel at du med fordel bør kunne mer avansert matte i noen grener av programmering (f.eks. spillutvikling).

Hva slags IKT-studier kan jeg søke på?

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), ofte bare omtalt som IT, er et vidt begrep som vanligvis brukes om grener innenfor kommunikasjonsteknologi og informatikk.

Det finnes derfor mange ulike fagfelt du kan studere om du brenner for IT og ønsker en informatikk-utdanning. Her er noen av dem:

  • Programutvikling / programmering
  • Kunstig intelligens
  • Algoritmeteori
  • Optimering
  • Bioinformatikk
  • Datastrukturer

Ved ulike studiesteder som tilbyr IT-studier, vil studieprogrammene ofte inkludere flere ulike fagfelt. Du finner blant annet bachelorstudier i datateknikk der du vil lære om både programmeringsspråk, databaser, datastrukturer, operativsystemer og kunstig intelligens.

Dersom du ønsker å lære mer om programmering spesifikt, kan du også finne kortere studier. Hos GET Academy vil du for eksempel lære om grunnleggende og objektorientert programmering. Du får også lære om IT-utvikling, metodikk og prosesser.

Konklusjon: Du trenger ikke nødvendigvis studiekompetanse

Dersom du ønsker å søke deg inn på utdanning i IT ved universiteter eller høgskoler rett etter videregående, er det som regel behov for studiekompetanse + fordypning i matte. Om du derimot har fylt 23 år, kan du ofte komme deg inn på studiet med 23/5-regelen.

Husk at du som regel må kunne vise til relevant erfaring innen programmering (eller andre IT-fag) om 23/5-regelen skal være aktuell. Kanskje du har programmert mye på fritiden, eller på annen måte tilegnet deg erfaring?

Om du mangler studiekompetanse kan du også søke deg inn på kurset «Start IT Ordinær» hos GET Academy. Siden dette kurset ikke har noen opptakskrav, kan alle få mulighet til å lære seg mer om IT. Om du har fagbrev eller fyller 23 år i søknadsåret og har relevant erfaring, kan «Start IT Fagskole» være aktuelt.

Søk på IT-utdanning tilpasset ditt kompetansenivå

Dersom du ønsker å ta IT-utdanning finnes det mange spennende muligheter. Ulike studier kan ha ulike opptakskrav, og det er ikke alltid nødvendig med generell studiekompetanse eller mattefordypning.

Hos GET Academy kan du gå fra å ha ingen erfaring til å bli juniorutvikler på kort tid. Ønsker du å vite mer om hvordan du får studieplass hos oss?

Ta kontakt, og vi hjelper deg!