Gå til innhold

Får støtte av både Kronprinsparets Fond og Ferd Sosiale Entreprenører!

Oppfordrer bedrifter til å tenke nytt om rekruttering

GET Academy gir unge utenfor arbeidslivet yrkesrettet IT-utdanning. Samtidig skaffer de bedrifter viktig IT-kompetanse. Nå går både Ferd Sosiale Entreprenører og Kronprinsparets Fond inn i selskapet for å bidra til kvalitet, vekst og bærekraft.  De oppfordrer norsk næringsliv til å prøve ut GET Academy og til å tenke nytt om rekruttering av IT- utviklere.  

– GET Academy når en utsatt gruppe unge med nyskapende utdanning og en opplæring som sikrer dem jobb. Vi gleder oss til å bidra til at tilbudet kan vokse og nå enda flere unge, forteller Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.  

Både Ferd og Kronprinsparets Fond har denne våren sett etter nye prosjekter. Det er første gang begge aktørene tar samme selskap inn i sine porteføljer.

– Kronprinsparets Fond arbeider for at alle unge skal bli inkludert og engasjert i samfunnet. Det er akkurat det GET Academy gjør. Vi ser fram til å samarbeide med dem for at flere unge kan føle at de deltar i fellesskapet, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Fondet bidrar med kompetanse, penger og nettverk for at prosjektene skal bli bærekraftige og vokse.   

Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører og rene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører og  Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Skalering 

Ferd Sosiale Entreprenører har i lang tid samarbeidet tett med GET Academy. 

– Det er et stort samfunnsproblem at mange unge med interesse for IT-faget dropper ut av videregående skole, samtidig som det er et stort behov for gode kodere og IT-utviklere. Vi synes at GET Academy løser dette problemet på en god måte, sier senior forretningsutvikler Mari Huuhka Killingmo. 

– Å ta selskapet inn i porteføljen vår åpner muligheten for å skalere opp modellen til flere steder i Norge, sier kollega  Astrid Laake Paaske. 

Foto: Astrid Laake Paaske  og Mari Huuhka Killingmo jobber som forretningsutviklere i Ferd Sosiale Entreprenører.  

Senior forretningsutviklerne i Ferd Sosiale Entreprenører Astrid Laake Paaske. og Mari Huuhka Killingmo. 

Får dekket kompetanse  

Om lag 50 ulike bedrifter har rekruttert via GET-modellen. GET Academy sørger for å matche kompetanse med behov.

– Det gjør at de kan tilby skreddersydde tjenester til hver enkelt bedrift. Utgangspunktet er alltid behovet til selskapet – som matches med en passende kandidat. Dette er reelle ansettelser som skaper verdi fra første stund – samtidig som det krever noe litt annet av bedriften. Flere kunder forteller at de ved å ta inn deltakere fra GET Academy får dekket sitt behov for IT-kompetanse, samtidig som det påvirker arbeidsmiljøet positivt, sier Paaske. 

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å tenke nytt rundt rekruttering for å ikke gå glipp av mye god kompetanse i samfunnet, og prøve ut løsninger som GET Academy, sier Killingmo.

Det er stort behov for IT-kompetanse hos norske bedrifter og de sliter med å rekruttere nok folk. GET Academy kan skreddersy kompetansen og ferdighetene din bedrift trenger. De aller fleste plassene sponses av bedriftene, som deretter får kvalifiserte IT-utviklere i praksis i sin bedrift.

Samarbeider med DNB  

DNB har rekruttert flere ansatte GET Academy. Seksjonsleder, John Helge Olsen er godt fornøyd med samarbeidet (bilde).

– De fleste som kommer fra rett fra universitet eller høgskole har ikke mye erfaring med programmering. Det tar mye tid og ressurser å lære dem basiskunnskaper. GET Academy trener kandidatene slik at de har de kompetansen de trenger når de begynner hos oss. GET Academy tar også inn kandidater som ikke har den formelle utdanningen vi vanligvis etterspør, men de finner unge som har potensial til å bli dyktige utviklere, sier han.

DNB har rekruttert flere ansatte GET Academy. Seksjonsleder, John Helge Olsen er godt fornøyd med samarbeidet.

Fantastisk mulighet

– Ferd er kanskje den aller viktigste aktøren innen sosialt entreprenørskap i Norge, og det vil utgjøre stor forskjell for oss å ha dem med på laget. Vi har hatt en god og grundig prosess med både Ferd og Kronprinsparets Fond.  Å ha så dyktige aktører i ryggen er en fantastisk mulighet for oss,  fastslår Eskil Domben..

De tre gründerne har imponert teamet i FSE med sitt brennende engasjement.

– De er ekte ildsjeler, samtidig som de er faglig sterke. Vi har høy tillit til GET Academy og deres ambisjon om å skalere GET Academy til hele Norge, og synes det er spennende å gjøre dette sammen med Kronprinsparets Fond, sier Killingmo.