Gå til innhold

Innovasjon i norsk utdanning

Hos IT-skolen Get Academy blir 90 prosent rekruttert fra utenforskap - og hele 90 prosent får jobb etter fullført utdanningsløp. Skolen bidrar til å innovere norsk utdanning gjennom styrke- og ferdighetsbasert tilnærming i undervisningen. De som ikke har fullført videregående skole i Norge, møter mange stengte dører. Tall fra SSB viser at ca 3 av 10 går ut av videregående skole med ufullstendig vitnemål. Disse tallene har vært stabile siden 1994. Med et gjennomsnittlig årskull på ca 60000 utgjør dette svimlende ca 18000 pr år siden 1994. Mange kommer aldri tilbake etter å ha tatt et «friår». Mange tiltak har vært forsøkt og svært mye penger er brukt – nesten helt uten endring i statistikken. 

Konvensjonelle måter å forebygge utenforskap på

Arbeid og utdanning er de beste midlene mot utenforskap. Vinneren av prisen for Årets beste sosiale entreprenør kåres på NHOs Årskonferanse 5. januar og alle de tre finalistene har nye og nyttige nøkler for å åpne dører til arbeidslivet for utsatte grupper. En av dem er GET Academy. GET er utviklet av tre gründere med bakgrunn som lærere. De så, som mange andre, at konvensjonelle måter å forebygge utenforskap på hadde begrenset effekt. Så de bestemte seg for å prøve noe helt nytt. 

Drømmen om å inspirere til endring 

GET Academy er en sosial entreprenør som tilbyr opplæring for unge mennesker som har digital kompetanse og interesse. Skolen setter søkelyset på elevens ferdigheter, ikke problemene. GET har utviklet en metodikk hvor de veileder de unge gjennom en opplæring som er skreddersydd målgruppen, med en miks av koding og sosiale ferdigheter. I samarbeid med partnere i arbeidslivet, får de unge prøve seg i ekte arbeid. 90% av studentene som starter på GET IT-året får fast jobb.

– Vårt mål er å åpne studentens, bedriftene og samfunnets øyne til hvilke ressurser og verdier hvert enkelt menneske har – vi er ekstremt styrkefokuserte på GET Academy, sier Eskil Domben, en av de tre gründerne bak GET. De tre har selv erfart hvor vanskelig det er å innføre ny praksis i det etablerte skolesystemet. 

Innovatør der gjerdet er høyest 

– GET er innovatører på et område der gjerdet sannsynligvis er høyest, sier seniorforsker Lars Ueland Kobro, leder av SESAM - Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Samarbeidsavtale med USN

–Det er veldig krevende å komme med nye tilbud som har sosial verdi for redusert utenforskap, utenfor skolens etablerte rammer, fortsetter han. De resultatene GET kan vise til er derfor overraskende gode, sier han. Universitetet i Sørøst-Norge og GET har nå skrevet en samarbeidsavtale med mål om å bruke erfaringer fra GET og andre sosiale entreprenører som prøver seg på skole og utdanningsarenaer, for å utvikle en modell for arbeid med bærekraftig sosial verdi.