Gå til innhold

GuardREC tenker utenfor boksen!

Rekrutterer fra GET Academy 

Nylig ansatte de to studenter fra GET Academy som kun har 20 ukers opplæring i IT utvikling. - Jeg har troen på at det finnes flinke mennesker der ute som har mye faglig å komme med selv om de ikke har gått standardveien, sier CTO Jan Georg Skuggedal.  

GuardREC er en liten bedrift med 15 ansatte som jobber med opptak av lyd og kommunikasjon primært innenfor finansielle tjenester som bank og meglerhus. Jan Georg Skuggedal er leder for GuardREC sin IT avdeling som i dag består av 8 utviklere. Som mange andre IT-bedrifter kjenner de på et økende behov for IT-kompetanse, samtidig som det er vanskelig å finne folk.

Design uten navn (9)

Det GET Academy tilbyr er spennende

For et drøyt år siden, da selskapet hadde behov for flere IT-utviklere, tok GuardREC kontakt med GET Academy og satset på en annerledes og bærekraftig rekrutteringsprosess. 

-GuardREC har en sosial profil som gjør at vi tør å tenke annerledes. Vi tror at man ikke alltid trenger å følge standarden om at alle må ha master- eller bachelorutdanning for å jobbe som utviklere. Det er mange som faller på utsiden, men som likevel er dyktige og veldig gode. Det GET Academy tilbyr er spennende, sier CTO Skuggedal som har over 20 års erfaring fra IT-bransjen. 

IT- sektorer spiller en viktig rolle 

Ifølge Abelia (landsforeningen i NHO for kunnskaps- og teknologi-virksomheter) vil Norge mangle 40 000 IT-hoder innen 2030, og politikere oppfordrer næringslivet til å åpne opp for ansettelser av folk med variert bakgrunn og erfaring. NAV sier også at rundt 100 000 av dem som står utenfor arbeidslivet kan arbeide og at IT-kompetansen blant en del av disse, er høy. 

-Samfunnsperspektivet ble også diskutert med konsernledelsen før vi inngikk samarbeid med GET Academy, legger Jan Georg til. Men det aller viktigste for oss var å finne folk som kunne løse oppgaver. GET Academy ga oss muligheten til å treffe folk som har interesser som vi ellers aldri hadde truffet via vanlig rekruttering.    

Ved GET Academy kan alle, uten erfaring med koding og uten fullført videregående opplæring, få grunnleggende programmeringskompetanse på bare 20 uker, og deretter søke seg til ett års praksis i bedrift som gir grunnlag for videre arbeidsliv. Det er bedriften som sponser praksisplassen. Om lag 90 prosent av de som har praksisplass i en bedrift får fast jobb som IT-konsulent etter 12 mnd. 

Hver enkelt har en viktig rolle 

Kristian Roland og Ben David Le er i dag en del av Jan Georg sin IT-avdeling i GuardREC. De var i NAV-systemet før de begynte på GET Academy. Begge hadde stor interesse for PC fra før og de hadde variert erfaring fra arbeidslivet. Etter 20 uker med skole ble de presentert som mulige praksiskandidater for Jan Georg og GuardREC. 

-Selv om de gjorde et godt inntrykk på intervjuet er det vanskelig på en eller to samtaler og vite hva som bor i mennesker, og hva de faktisk gjør og tenker når de jobber, sier Jan Georg. 

- Siden vi er en liten bedrift har hver enkelt ansatt stor verdi i selskapet. Uansett bakgrunn må de vise at de klarer å sette seg inn i ny teknologi og kunne jobbe selvstendig. I tillegg må de tørre å spørre og gå i dialog for å finne løsninger på ulike problemstillinger. Dette var en viktig forutsetninger for å kunne inngå et samarbeid med GET Academy, påpeker Jan Georg.  

12 mnd opplæring uansett 

Da Kristian og Ben David fikk praksis hos GuardREC ble de satt sammen i team som besto av både seniorutviklere og nyutdannede med tanke på opplæring. GuardREC ansatte på samme tid en person med bachelor i IT og en ekstern IT-konsulent. 

-Vi hadde onboarding av veldig ulike folk med ulik erfaring, men alle fikk den samme opplæringen. Jeg opplever at 12 mnd er det man trenger for å bli godt kjent med GuardREC,  få oversikt, lære seg vår teknologi og bli kjent med produktene og bransjen. 

-Jeg ble positivt overrasket over Kristian og Ben David. Nettopp fordi de ikke var redde for å stille spørsmål. De greide å sette seg inn i oppgavene de fikk tilsendt umiddelbart. De leverte på de kravene jeg hadde stilt GET Academy. 

Fast jobb med krav 

Etter 12 mnd fikk studentene fra henholdsvis Drammen og Sandefjord fast jobb i GuardREC i teknologihovedstaden Horten. Studielivet hos GET Academy var over og en ny hverdag med fast lønn og enda større krav ventet. Jan Georg var svært tydelig i kravet han hadde til Kristian og Ben David før kontrakten skulle signeres.  

-Jeg kom ikke til å tilby gutta en stilling med mindre de tenkte langsiktig. Det ligger en forventning om at de vil være med en stund. Hvis vi investerer tid og penger i ressurser, tenker vi at personene blir lojale og vil bli hos oss og gi tilbake. For GuardƒREC er det viktig med forutsigbarhet og stabilitet i takt med vekst når vi rekrutterer, sier Skuggedal.   

-Uten GET Academy og GuardREC hadde jeg nok ikke fortsatt med IT interessen min. Da jeg var i 20 årene var jeg langt nede psykisk. Jan Georg er en veldig karismatisk person. Jeg har tidligere opplevd ledere som ikke har vært så hyggelige, sier Kristian. 

-Jeg synes det er gøy å lære og få nye oppgaver, legger Ben David til. Jeg er glad i utfordringer og liker å løse problemer jeg blir satt til. 

Meningsfull sysselsetting 

I Norge i dag er hver tiende person i alderen 25-29 år verken i jobb eller under utdanning. Tapte muligheter for den enkelte er personlige tragedier, men også tapte muligheter og store kostnader for samfunnet. Det er et viktig mål å sørge for å introdusere disse til meningsfull sysselsetting og verdiskaping. 

-Jeg tenker at flere bedrifter bør tenke annerledes når de skal rekruttere IT kompetanse. Det er et press på IT ressurser. Men like fullt at det finnes mange mennesker som ikke får den muligheten. Fordi de ikke passer inn i standardveien. Det handler om å finne de gode folka, kanskje et annet sted. Jeg tenker at flere bedrifter bør kunne åpne opp for denne type rekruttering og tenke utenfor boksen, avslutter Jan Georg.