menu
close_24px
Praksis i bedrift i et år

Bli IT- utvikler på GET IT 

Etter et halv år på Start IT kan du søke deg videre til GET IT og praksis i bedrift . I ett år  har du praksis i bedrift i tillegg til kodeopplæring. 

Veien til jobb som IT-utvikler 

Etter Start IT kan du søke deg videre til GET IT. I ett år har du praksis i bedrift i tillegg til kodeopplæring. Det er kun deltagere som viser sterk motivasjon og tenning for koding som får denne muligheten. Kravet for å komme inn er fullført Start IT. 

Hverdag i IT- bedrift

Praksisåret er ett år. Vi jobber for å skaffe samarbeidsbedrifter så nær som mulig deltagerens hjemby. I noen tilfeller må deltagerne pendle. Du jobber i bedrift i 4 dager i uken og 1 dag på skole.  Det er ønskelig at du møter opp hver dag på kontoret. Du får din egen veileder som gir tett individuell oppfølging både i nøkkelkompetanser og IT-utvikling mens du er student på GET IT.  

Opplæringsplan 

Vi oppretter individuelle utviklingsplaner hvor vi setter læringsmål for året, samt evaluerer disse underveis. Dette for å sikre god progresjon og godt samarbeid. Våre lærere er tidligere IT-konsulenter med lang og bred erfaring fra IT-bransjen og hjelper studentene som er ute praksis med oppgaver de har fått tildelt ute i bedrift. Med andre ord er bedriftens teknologi pensum. Vi har en help desk tilgjengelig hele uken, og vi tilbyr også fagdager hvor studentene går i dybden på ulike tema innenfor fagområdene våre.En dag i uken har deltageren undervisning på GET IT med kodelærer fra skolen. Pensum legges i samråd med bedriftens behov og deltagerens progresjon. Dette er typisk de samme emnene som i det utvidede pensumet på Start IT, men med bedriftens teknologivalg. 

Det undervises også i nøkkelkompetanser - de samme temaene som i Start IT med vekt på personlig tilpasning og individuelle behov. 

"Få en solid IT-opplæring ved vår fagskole. Bli utvikler med våre IT-kurs for nybegynnere. Studer programmering for en karriere i IT."

Finansiering

Studenten får ikke lønn og det er ikke mulig å få lånekassefinansiering i praksisåret.  

 

GET IT
Lærer Stian, Ellen, Erik og Marie
Veileder Linda og Erlend
Varighet Ett år i 100 prosent stilling
Praksis 4 dager per uke
Undervisning 1 dag per uke
Opptakskrav Fullført Start IT og sterk motivasjon og tenning
Hvor kan du få praksis?

Sjekk ut våre samarbeidsbedrifter 

Vi har samarbeidsbedrifter over hele landet, og jobber for at alle deltagerne våre skal få praksis i en bedrift nær de bor. I noen tilfeller må du pendle, men man kommer langt med bil eller kollektivtransport.