menu
close_24px
Vårt konsulentselskap

GET Academy Solutions 

GET Academy Solutions er et rent sosialt entreprenørskapsforetak for GET Academy. 

“Too good to go”

Solutions er som appen “Too good to go”, men for mennesker!

GET Academy Solutions AS er et konsulentselskap innen IT-utvikling og UX-design som ble  stiftet høsten 2018 som et datterselskap eid 100% av GET Academy AS. Selskapet ble først og fremst startet for å skape praksisplasser til enda flere studenter, slik at enda flere kan få et utdannelsestilbud fra skolen. Vi ser studenter som har fått en svært høy kompetanse, men som likevel ikke blir valgt av bedrift, på grunn av form eller fremtoning eller andre ting som i praksis ikke er til hinder for å være en super IT-utvikler. Solutions er som appen  men for mennesker!

GET Academy Solutions er et konsulentselskap som rekrutterer studenter fra GET Academy som ikke har fått tilbud om jobb eller ordinær praksisplass – vår vanlige GET Academy-metode. Målet er at disse studentene tilbys studiepraksis og etterhvert ordinært arbeid i GET Academy Solutions.  

 Formål

  • Ved å skaffe fremtidige og trygge arbeidsplasser for personer med ulike diagnoser, som gjør en ordinær arbeidsplass vanskelig fordi det ofte er behov for tilrettelegging som kan gjøre det vanskelig å fungere i ordinært arbeid. På den måten vil vi oppnå vårt andre mål:
  • Nemlig at samfunnet, gjennom vårt tydelige eksempel, kan se at personer med diagnoser vil kunne være fullverdige ressurser på arbeidsmarkedet med litt tilrettelegging. Det ønsker vi å få til gjennom å skape trygge og forutsigbare arbeidsplasser og et sterkt støttende arbeidsmiljø – vi tror – og ser og erfarer – at alle trives best under slike arbeidsforhold. 

 Tjenester

  • Utvikling: Systemutvikling, integrasjon, systemarkitektur og prosjektledelse 
  • UX-design: Konseptutvikling, interaksjonsdesign og tjenestedesign 
  • Rådgiving: Foredrag, workshops, undervisning, rådgiving i valg av teknisk plattform og løsninger

Plattformer

Innen programvare leverer Solutions på alle de viktigste plattformene:

  • Web
  • Windows-applikasjoner
  • Apper til Android og iOS
  • IoT
Ta kontakt

Behov for konsulenttjenester? 

GET Academy tar på seg oppdrag for små og store bedrifter over hele landet. Har du behov for konsulenttjenester innen IT -  vi hører gjerne fra deg.