menu
close_24px
Start IT ordinær og Start IT Fagskolen

Studiestart 22. januar 

For å bli tatt opp som student på Start IT ordinær må du gjøre en liten opptaksoppgave. Den får du tilsendt når du har meldt interesse i skjema under. Start IT Fagskolen har ingen opptaksoppgave, men krever relevant dokumentasjon på tidligere studie eller kompetanse. 

Søk Start IT ordinær

Søk Start IT Fagskolen