menu
close_24px
Velkommen til opptaksoppgaven

Søk Start IT her 

Hei, for å søke Start IT må du se gjennom videoene under, gjøre det samme på din egen PC, samt løse oppgaven som beskrives i siste video.

Husk at du kan be om hjelp så mye du vil. Dette handler mer om gjennomføringsevne enn om å kunne mye HTML, CSS og Javascript

Når du står fast, sender du e-post til meg. Husk å legge ved oppgaven som HTML-filen i e-post til meg når du er klar for å levere. 

Design uten navn (13)
Video 1

Verktøy for å løse oppgaven 

Denne videoen (3min 35sek)) viser hvilke verktøy du trenger for å løse oppgaven. Du trenger Notepad (i Windows) eller TextEdit (på Mac) eller en tilsvarende teksteditor. På Start IT bruker vi nå Visual Studio Code. I videoene på denne siden brukes en litt annen versjon, men vår anbefaling er å laste ned og installere Visual Studio Code. Du finner den her:

code.visualstudio.com/download

Video 2

Grunnleggende HTML

Video 2 - HTML 

Denne videoen (3min 40sek - totalt 7min 15sek) går gjennom det grunnleggende i HTML.

Video 3

Grunnleggende CSS

Denne videoen (4min 49sek - totalt 12min 04sek) går gjennom det grunnleggende i CSS - Cascading Style Sheets.

Video 4

Grunnleggende Javascript

 (4min 36sek - totalt 16min 40sek)

Denne videoen (4min 36sek - totalt 16min 40sek) går gjennom helt grunnleggende programmering i Javascript.

Video 5

Oppgave forklares her  

I denne videoen  (14min 35sek - totalt 31min 15sek) forklares oppgaven du skal gjøre og sende inn til terje@getacademy.no for å søke på Start IT.

En god start er å gjøre det samme som gjøres i videoen. Oppgaven går deretter ut på å sørge for at alle 9 knappene er klikkbare - og at om den du trykker på har en blank rute til venstre, til høyre, over eller under, så byttes innholdet med den blanke. Hvis du ikke har en blank i en av de nevnte retningene, skal det ikke skje noenting selv om man klikker på ruten.