menu
close_24px
IT er veien til fremtiden

IT-utvikling

I faget IT-utvikling lærer du grunnleggende strukturert programmering i JavaScript og objektorientert programmering i C#, samt om IT-utvikling utover programmering. 

GET Academy har snarveien til IT-utvikleryrket. Hos oss tar det bare 1,5 år fra start til du er ute i jobb som IT-utvikler, og i motsetning til universitet og høgskole kreves ikke fullført videregående skole. 

Hva er IT-utvikling? 

IT-utviklerfaget handler om å utvikle og vedlikeholde programvare og teknologiske systemer. Dette inkluderer alt fra å skrive koden som gjør at et program fungerer, til testing og feilsøking. IT-utviklere jobber med mange forskjellige typer teknologier, som for eksempel webutvikling, mobilapputvikling, databaser og maskinlæring. IT-utviklere kan jobbe med å utvikle alt fra små interne systemer til store nettsteder og apper som brukes av millioner av mennesker. De kan jobbe i et bredt spekter av bransjer, fra finans og e-handel til helsevesenet og underholdning.

Det er flere forskjellige programmeringsspråk som brukes i IT-utvikling, som for eksempel Java, Python, C# og JavaScript. Selv om språkene er ulike, er de grunnleggende prinsippene i strukturert, objektorientert og funksjonell programmering de samme på tvers av språkene. IT-utviklere må også være komfortable med å jobbe med en lang rekke verktøy, for eksempel for versjonsstyring av kildekode og for å bygge og distribuere programvare.

Slik blir du IT-utvikler i turbofart 

GET Academy har en annen tilnærming til læring enn andre mer akademiske IT-utdanninger. Vi gir først og fremst er opplæring til unge med ekstrem sterk tenning for koding og programmering. Med dette anslaget ser vi at deltagerene lærer mye på kort tid. I løpet av de første 6 mnd lærer vi bort det aller vanskeligste innen IT-programmering. Læringskurven er bratt, noe som gjør at deltagerene blir raskt operative og kan jobbe på prosjekter i en reell bedrift. I denne prosessen siler vi, og det er kun de aller flinkeste og mest motiverte som får praksis i bedrift. I ett år har deltagerene praksis i bedrift. De er 4 dager i bedrift, og en dag på skole hos oss hvor vi gir opplæring i bedriftens teknologi, slik at hele opplæringsløpet er på 1,5 år.  Hver deltager har sin egen veileder hos oss slik at de blir mindre oppfølging fra deres side. 

Framtidens yrke 

Etter hvert som teknologien utvikler seg, er det viktig for IT-utviklere å holde seg oppdatert på de nyeste teknologiene og metodene for å kunne jobbe effektivt. Dette kan innebære å delta på kurs og konferanser, eller å lære selv gjennom å eksperimentere med nye verktøy og teknologier. Som IT-utvikler kan man forvente å ha et godt lønnsnivå og gode karrieremuligheter, da det er et stor etterspørsel etter kvalifiserte IT-utviklere i mange bransjer. Å bli IT-utvikler krever ofte en utdannelse innen informatikk eller en relatert fagretning, samt erfaring med å skrive kode og jobbe med teknologi.

 

20 uker IT-opplæring

Start IT  

Start IT er inngansstudiet for alle enten man er ordinær deltager, privatist eller er student ved GET Academy fagskole. På Start IT får du utfordret deg selv på flere kodespråk. Hovedfokuset er å lære seg HTML, CSS, JavaScript og C#. Start IT varer i 20 uker. 

1 år praksis i bedrift

GET IT 

Etter 6 mnd på Start IT kan du søke deg videre til GET IT. I ett år har du praksis i bedrift i tillegg til kodeopplæring. Det er kun deltagere som viser sterk motivasjon og tenning for koding som får denne muligheten. Kravet for å komme inn er fullført Start IT. 

Design uten navn (13)

Har du spørsmål om IT- utviklerfaget?

Ta kontakt med Terje Kolderup, hovedlærer for IT-utviklerfaget på GET Academy. Terje Kolderup har en master i informatikk fra Universitetet i Oslo, samt ettårig praktisk pedagogisk utdanning.Han har jobbet som IT-utvikler, prosjektleder, IT-arkitekt, lærer og gründer.