menu
close_24px
Start IT ordinær

IT kurs for nybegynnere 

Du lærer grunnleggende strukturert programmering i JavaScript og objektorientert programmering i C#. Studiet har ingen formelle opptakskrav. Etter Start IT kan du søke deg til GET IT, ett år praksis i bedrift.

Slik blir du IT-utvikler 

Meld interesse 

For å bli tatt opp som student på Start IT ordinær må du først melde interesse i skjema til høyre.

Opptaksoppgave 

Selv  om vi ikke har formelle opptakskrav som for eksempel fullført videregående skole, ønsker vi at du gjør en liten opptaksoppgave.  Målet med opptaksprøven er å få en smakebit på koding. Vi ser ikke etter “perfekte” oppgaver, så ikke bruk masse tid på å “finpusse”.

Oppstartssamtale 

Når oppgaven er levert tar vi kontakt med deg for å bli bedre kjent med deg, høre om din motivasjon for å starte på skolen og avklare forventninger, ønsker og behov. Vi vil forklare deg litt mer hva studie innebærer, hva du kan forvente og hva vi forventer av deg. 

Kostnad

Start IT koster 55 000 kr. Du kan søke om støtte fra Lånekassen (lanekassen.no). Logg inn og velg utdanningsinstitusjonen "GET Academy AS". Velger du å ta privatisteksamen etter fullført studie kan deler av lånet gjøres om til stipend.

Les mer om finansiering her

 

 

Meld interesse for å bli IT- utvikler

Slik foregår IT-opplæringen

Vår pedagogikk er “learning by doing”. Å lage noe og skaffe seg nye ferdigheter oppleves givende for studentene og gir mestringsfølelse og forsterket motivasjon for ytterligere innsats. I tillegg tror vi det er lettere å tilegne seg kunnskap og forståelse når man har noe erfaring med å gjøre først. Vi er ikke redd for å gi studentene vanskelig oppgaver og vanskelige konsepter. De vinner på å trene på å stå i og takle det vanskelige - i kombinasjon med å lære hvordan man gjør nettopp det gjennom nøkkelkompetansefaget. 

IT-undervisning

Vi leverer såkalt blended learning. Det vil si at studentene får tilgang til en nettportal med læringsmoduler for hvert emne. Disse består av videoforelesninger og -demonstrasjoner, eksempelkode, oppgaver og løsningsforlag. I tillegg følger vi opp studentene en-til-en, i team og i større grupper. 

Kjernetiden er kl. 9 - 15, mandag - fredag, men vi er helt klare overfor studentene om at det trengs mer innsats enn disse timene.  Rammen for de fleste dagene er oppstart med chorei og input om nøkkelkompetansefaget. Så diskusjonsoppgaver rundt dagens tema i team. Lærerne varierer hvilke team de besøker og er innom alle teamene i løpet av uka. Dagen avsluttes i team hvor man går gjennom hva som ble gjort, hva som er planen videre - og hvilke hindringer man eventuelt opplever. I tillegg skriver studentene daglig refleksjonslogg.

“Live” undervisning er to ganger per uke a 1,5 time. I tillegg organiseres parprogrammering, ukentlig teamoppgave, en-til-en oppfølging med lærer og student, samt mye egenarbeid i team - det vil si at man sitter med mikrofon og kamera skrudd av i en discord lydgruppe, men at man kan skru på mikrofonen og be de andre om hjelp når som helst.

Les mer om hvordan det er å være student hos oss her 

Bli IT - utvikler som privatist 

Mens du går på Start IT som ordinær deltagere kan du ta eksamen som privatist i programfaget "168 Utvikling" på VG2 - Informasjonsteknologi. Dette er et tilbud til deg som enten mangler  faget fra videregående skole eller som ønsker å forbedre karakterene.  Les mer her på vilbli.no – informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring (vilbli.no).

Du må selv melde deg opp til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre eksamen i. Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding. På udir.no finner du kontaktinformasjon(udir.no) til de ulike fylkene. I de aller fleste fylkene melder du deg på eksamen gjennom privatistweb.no. (privatistweb.no). Noen fylket bruker andre løsninger for påmelding. Du kan lese mer om dette på udir.no (udir.no). På Utdanningsdirektoratets nettside finner du også informasjon om eksamensdatoer. Hvis du ønsker å ta flere eksamener må du sjekke at de ikke er på samme dag. Du kan melde deg opp til eksamen to ganger i året. Fristene for å melde seg på er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.