menu
close_24px
Start IT

IT kurs for nybegynnere 

Du lærer grunnleggende strukturert programmering i JavaScript og objektorientert programmering i C#. 

Fyll ut skjema for å søke på GET Academy 

GET Academy har ingen formelle opptakskrav.  Det betyr for eksempel at du ikke trenger å ha fullført videregående skole for å begynne hos oss. Derimot  ønsker vi at du gjør en liten kodeoppgave før du starter. Hensikten er å sjekke din motivasjon og interesse for programmering.  Link til oppgaven får du tilsendt på e-post etter at du har sendt inn søknadsskjema under.  Ikke tenk på oppgaven som en test. Det er ikke juks å spørre om hjelp. Tvert om ser vi på det som en styrke! Når oppgaven er levert tar vi kontakt med deg for å bli bedre kjent, høre om din motivasjon for å starte på GET Academy og avklare forventninger du og vi har. 

Lykke til! 


Faglig innhold

Læringskurven i Start IT er bratt, noe som gjør at studentene raskt blir operative og kan jobbe på prosjekter i en reell bedrift, og det er kun de best kvalifiserte og mest motiverte som får praksis i bedrift så tidlig i utdanningsløpet.

Emne 1: Grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside

Studentene lærer grunnleggende strukturert programmering. Dette krever ingen forkunnskap. Vi går gjennom variabler, operatorer, funksjoner, if-setninger, løkker, lister og objekter. Vi bruker JavaScript og programmerer på en nettside. Grunnleggende HTML og CSS er også en del av pensum. I tillegg lærer studentene om designmønsteret model-view-controller (MVC) og enhetstesting.

Emne 2: IT-utvikling, prosesser og metodikk

Med utgangspunkt i en større case-oppgave lager studentene en funksjonell prototype i team. Første uke lærer de om og trener på prosessen de skal bruke. Den består av kundemøte, oppsummere i tekst (og få tilbakemelding av kunde), tegne utkast til skjermbilder (og få tilbakemelding av kunde), lage en modell (og få tilbakemelding fra lærerne), implementere prototypen så langt som mulig.

Studentene har regelmessig kontakt med kunden og sjekker at de er på riktig vei. De øvrige ukene under emne 2 går med til teamprosjektet. Teamet vil blant annet møte en kunde som skisserer sine behov, hvorpå studentene skal foreslå og implementere en løsning. For fagskolestudentene har vi et obligatorisk pensum i smidig (agile) metodikk i denne bolken, mens dette er frivillig for studentene på det ordinære kurset.

Emne 2 handler både om å få erfaring med teamarbeid og om å ta i bruk kunnskapen fra emne 1. I emne 3 bygger vi videre på emne 1 og 2. Programmeringsfaglig har vi fokus på modellering og model-view-controller.

Når studentene har gjennomført emne 1 og 2, skal de kunne lage en frontend i form av en single page application. Dette gjøres uten rammeverk, men de lærer å programmere via en modell, noe som gjør det enklere å sette seg inn i SPA-rammeverk som React, Angular og Vue.

Emne 3: C# og objektorientert programmering

I emne 3 går vi over til C# og objektorientert programmering. Fokuset er på klasser og innkapsling. I tillegg går vi gjennom arv og interface og ser på SOLID-prinsippene: Single Responsibility Principle of Dependency Inversion Principle.

En typisk tech stack i bedriftene GET Academy utdanner IT-utviklere til, er web frontend med et JavaScript-rammeverk, backend med C# og ASP.NET og en SQL-database.

Når man skal lære og lage backend med ASP.NET eller tilsvarende rammeverk i andre sterkt typede språk, kan det være krevende å bli fortrolig med god objektorientert programmering. Dette er tanken bak emne 3, men når emne 3 er fullført, er studentene klare for bonuspensum om backend og fullstack.

Da vil hovedfokus være på DRY (Don’t Repeat Yourself) og Single Responsibility Principle. I tillegg går vi gjennom interface og Dependency Inversion Principle som en forberedelse på clean og onion arkitektur.

Pensumlitteratur 

Emne 1: “Koding for alle i JavaScript” av Terje Kolderup 

Emne 2: “Agile!” av Bertrand Meyer

Emne 3: "Beginning C# and .NET” av Benjamin Perkins og Jon D. Reid

Nøkkelkompetanser på Start IT 

Tre av fem dager i uken starter med et morgenmøte hvor ukens tema i nøkkelkompetansefaget presenteres. Deretter får studentene refleksjonsspørsmål som de skal diskutere i teamet. Dette krever at studentene tør å være personlige og dele av seg selv, samtidig som de, på mildt vis, oppfordres til å gjøre nettopp det. Vi erfarer at disse refleksjonssamtalene gjør at studentene blir godt kjent med hverandre, noe som bidrar til psykologisk trygghet i gruppen. Lærerne rullerer på hvilke team de besøker, men alle team får besøk av en lærer minst en gang i uken.

Her er en oversikt over fokusområder/nøkkelkompetanser vi fokusere på i Start IT. 

  • Psykologisk trygghet, Signaturstyrker og Locus of control
  • Vekstorientert tankesett, Læring og Psykologisk trygghet
  • Kommunikasjon, GRIT og vaner
  • Personlighetspsykologi, Selvregulering, Mål