menu
close_24px
Praksis i bedrift

GET IT 

Etter 20 uker på Start IT kan du søke deg videre til GET IT og praksis i bedrift . I ett år  har du praksis i bedrift i tillegg til kodeopplæring. 

Praksis i bedrift

Etter Start IT kan du søke deg videre til GET IT. I ett år har du praksis i bedrift i tillegg til kodeopplæring. Det er kun deltagere som viser sterk motivasjon og tenning for koding som får denne muligheten. Kravet for å komme inn er fullført Start IT. 

Hverdag i bedrift

Praksisåret er ett år. Vi jobber for å skaffe samarbeidsbedrifter så nær som mulig deltagerens hjemby. I noen tilfeller må deltagerne pendle. Du jobber i bedrift i 4 dager i uken.  Det er ønskelig at du møter opp hver dag på kontoret. 

Veileder

Deltagerne har alle sin egen veileder som gir tett individuell oppfølging både i nøkkelkompetanser og IT-utvikling mens du er student på GET IT.  Sammen med bedriften lager vi en målplan for følges opp og evalueres. 

Undervisning 

En dag i uken har deltageren undervisning på GET IT med kodelærer fra skolen. Pensum legges i samråd med bedriftens behov og deltagerens progresjon. Dette er typisk de samme emnene som i det utvidede pensumet på Start IT, men med bedriftens teknologivalg. 

Det undervises også i nøkkelkompetanser - de samme temaene som i Start IT med vekt på personlig tilpasning og individuelle behov. 

Finansiering

Studenten får ikke lønn og det er ikke mulig å få lånekassefinansiering i praksisåret.  

 

GET IT
Lærer Marie og Erik
Veileder Benjamin, Elin og Anita
Varighet Ett år i 100 prosent stilling
Praksis 4 dager per uke
Undervisning 1 dag per uke
Opptakskrav Fullført Start IT og sterk motivasjon og tenning

Søknadsskjema GET IT

Hvor kan du få praksis?

Sjekk ut våre samarbeidsbedrifter 

Vi har samarbeidsbedrifter over hele landet, og jobber for at alle deltagerne våre skal få praksis i en bedrift nær de bor. I noen tilfeller må du pendle, men man kommer langt med bil eller kollektivtransport.