menu
close_24px
Start IT

Fagskolen GET Academy

Kort yrkesrettet utdanning som gir 30 STP

Fagskolen ved GET Academy er et tilbud til en høyere yrkesrettet utdanning over 20 uker som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen heter "Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling" og gir 30 studiepoeng. Du må oppfylle ett av kravene som beskrives under for å komme inn på fagskolen.  

VGS med ett av følgende fag: 

  • Fagbrev enten i IKT-servicefaget eller IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker
  • VG1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, VG2 informasjonsteknologi + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
  • VG1 elektro og datateknologi, VG2 Datateknologi og elektronikk + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
  • VG1 Salg, service og reiseliv, VG2 IKT-Servicefag + VG3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram eller IKT-servicefaget (gammel linje) eller IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker

23 år eller eldre med IT-erfaring 

Du kan søke hos oss hvis du har litt erfaring fra IT fra før. Det kan være fra annen utdanning, lønnet arbeid, ulønnet arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Kanskje du ønsker å ta steget fra IT-drift/support til IT-utvikler

IT-utvikling på 20 uker 

Studiet inneholder tre emner: 

  1. Grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside
  2. IT-utvikling, prosesser og metodikk
  3. C# og objektorientert programmering

Les mer om studiets faglige innhold her 

Nøkkelkompetanser

Gjennom utdanningen vil du også jobbe hardt med deg selv. Gjennom vår pedagogiske modell får du kunnskap om og trener opp ferdigheter innen en rekke emner i det vi kaller nøkkelkompetanser. Det er tre hovedområder: 

  1. Læring og tenkning - eks: læringsstrategier, problemløsning, kritisk tenkning
  2. Samarbeid og kommunikasjon - eks: aktiv lytting, sosial kompetanse, psykologisk trygghet
  3. Selvledelse og refleksjon - eks: vaner, motivasjon, growth mindset

Arbeidskrav og eksamen

Hvert emne har en obligatorisk oppgave hvor du skal levere både kode og en tekst på 600 ord. Dette er samtidig eksamen for emnet. På hver av disse tre innleveringene får du karakteren "bestått" eller "ikke bestått". Du kan forsøke flere ganger. For å få "bestått" på hele kurset må du ha fått "bestått" på hver av disse tre. 

Finansiering

"Fagskolen Start IT koster 55 000 kr, og gir rett til støtte fra Lånekassen. Logg inn lånekassens nettsider og velg utdanningsinstitusjonen "Fagskolen GET Academy AS". 

Les mer om finansiering

Søk opptak til GET Academy fagskole

Kom raskt i jobb

Jobbmuligheter

Etter studie som varer i 20 uker kan du søke deg til GET IT. På GET IT har du praksis hos en av våre samarbeidsbedrifter så nær som mulig der du bor. Du er 4 dager i praksis hos bedriften og én obligatorisk dag på GET Academy per uke. Modulen er gratis for fordi bedriften betaler plassen. Pensum legges i samråd med bedriftens behov og deltagerens progresjon.