menu
close_24px
Start IT

Fagskolen GET Academy

Kort yrkesrettet utdanning som gir 30 STP

Fagskolen ved GET Academy er et tilbud til en høyere yrkesrettet utdanning over 20 uker som bygger på videregående opplæring (fagbrev enten i IKT-servicefaget, IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker) eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen heter "Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling" og gir 30 studiepoeng

Krav for å komme inn på fagskolen 

Du må oppfylle ett av disse to kravene: 

  1. Du må ha fagbrev fra videregående fra før. Enten i IKT-servicefaget, IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker 
  2. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker og ha IT-kompetanse fra annen utdanning, lønnet arbeid, ulønnet arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

IT-utvikling 

Kurset inneholder tre emner: 

  1. Grunnleggende programmering i JavaScript på en nettside
  2. IT-utvikling, prosesser og metodikk
  3. C# og objektorientert programmering

Nøkkelkompetanser

Gjennom utdanningen vil du også jobbe hardt med deg selv. Gjennom vår pedagogiske modell får du kunnskap om og trener opp ferdigheter innen en rekke emner i det vi kaller nøkkelkompetanser. Det er tre hovedområder: 

  1. Læring og tenkning - eks: læringsstrategier, problemløsning, kritisk tenkning
  2. Samarbeid og kommunikasjon - eks: aktiv lytting, sosial kompetanse, psykologisk trygghet
  3. Selvledelse og refleksjon - eks: vaner, motivasjon, growth mindset

Arbeidskrav og eksamen

Hvert emne har en obligatorisk oppgave hvor du skal levere både kode og en tekst på 600 ord. Dette er samtidig eksamen for emnet. På hver av disse tre innleveringene får du karakteren "bestått" eller "ikke bestått". Du kan forsøke flere ganger. For å få "bestått" på hele kurset må du ha fått "bestått" på hver av disse tre. 

Rett til lånekassefinansiering 

"Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling" gir rett til støtte fra Lånekassen. Logg inn Lånekassens nettsider og velg utdanningsinstitusjonen "Fagskolen GET Academy AS".

 

Søk opptak til GET Academy fagskole

Utdanningsløp

Hva passer for deg?  

Utdanningsløpet på GET Academy består av to deler: Start IT som gir grunnleggende innføring i IT-utviklerfaget på 20 uker, og GET IT praksis i bedrift ett år. Du kan velge å ta Start IT ordinær uten eksamen eller ta eksamen som privatist. Start IT kan også tas som fagskolestudent som gir til 30 studiepoeng.

Start IT 20 uker

Ordinær deltager eller privatist

Gå på Start IT som ordinær kursdeltager eller som privatist. Som ordinær kursdeltager har du ingen eksamen. Mangler du IT-fag fra videregående eller vil forbedre karakterene dine, kan du melde deg opp som privatist.

Lånekassefinansiering. 

Etter 6 mnd kan du søke deg til GET IT. 

Les mer og søk
Start IT 20 uker

Fagskole som gir 30 STP

Gå på fagskolestudet "Start IT - introduksjon til programmering og IT-utvikling"  og få 30 studiepoeng. Du har videregående eller realkompetanse fra før, og kanskje ønsker du høyere yrkesfaglig IT-utdanning.

Eksamen i form av tre innleveringer.

Lånekassefinansiering.

Etter 6 mnd kan du søke GET IT. 

Les mer og søk
GET IT Ett år

Praksis i bedrift

På GET IT har du praksis hos en av våre samarbeidsbedrifter så nær som mulig der du bor. Du er 4 dager i praksis hos bedriften og én obligatorisk dag på GET Academy per uke. Du får tett individuell oppfølging av din egen mentor i nøkkelkompetanser og IT-utvikling.

Modulen er gratis for fordi bedriften betaler plassen. Pensum legges i samråd med bedriftens behov og deltagerens progresjon.


Les mer og søk